logo

Тест: Вероятност и статистическа честота. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
От 1000 лотарийни билета 50 са печеливши. Намери относителната честота на появата на печеливш билет.
2
От група от 200 деца, 130 са момичета. Относителната честота на момичетата в групата е:
3
В партида от 100 изделия, 8 са дефектни. Относителната честота на поява на недефектно изделие е:
4
Завод произвежда 900 изделия на ден - 720 от първия цех и 180 от втория цех.
 • Намери относителната честота на появата на изделие от:
 • а) първия цех;
 • б) втория цех.
5
Относителната честота на попадение в цел при стрелба с пистолет е 0,75. Направени са 200 изстрела.
 • Колко изстрела са улучили целта?
6
Относителната честота е отношение на \fracmn, където:
7
Пресмятането на статистическата вероятност изисква:
8
Статистическата вероятност на случайно събитие A e:
9
Двама хвърлят по две монети последователно. Печели този, който хвърли и двата пъти лице.
 • Каква е вероятността първият да спечели?
10
Хвърляш едновременно два зара. Печелиш, ако и на двата зара има равни числа.
 • Каква е вероятността да спечелиш?
11
Монета се хвърля 10, 50, 150, 250, 350 и 400 пъти.
 • Данните от опита са:
 • Брой опити                   10   50   150   250   300   400
 • Брой падания на Л       3    30     72   120   180   192
 • Определи относителната честота на падане на лице и статистическата вероятност на събитието A = {пада се лице}.
12
Телевизионна компания прави проучвания, за да установи гледаемостта на програмите си в делнични дни от мъже.
 • Получени са следните резултати при анкетиране:
 • Брой зрители        100   500   800   1200   1800
 • Зрители мъже        50    245   388    576      864
 • Намери относителната честота на зрителите мъже и статистическата вероятност на събитието A = {зрители мъже в делничните дни}.
13
Управител на верига магазини иска да знае каква част от клиентите правят покупка от 80 до 100 лв.
 • Резултатите от проучването са:
 • Брой посетители                    20    500   800  1500   2400
 • Посетители с покупки           169   420   656  1230   1968
 • от 80 до 100 лв.
 • Намери относителната честота на появата на покупка от 80 до 100лв. и статистическата вероятност на събитието A={направена е покупка от 80 до 100лв.}.
14
Наблюдавани са излизащи от работа по лични причини работещи в едно предприятие за един месец.
 • Данните са:
 • Общ брой работници        100    500   1000  1500   2000  2500
 • Излезли по лични причини 50    245     485    720    960   1200
 • Намери статистическата вероятност на събитието
 • A = {излязъл по лични причини от работа}.
15
Производител иска да знае каква е относителната честота на дефектните изделия в една партида произведена продукция.
 • За целта са направени измервания и резултатите са:
 • общ брой   150   250   400   800   1500   2000
 • дефектни     9     15      22     40     75      100
 • Каква е относителната честота на дефектните изделия при:
 • а) измерени 250 изделия;
 • б) измерени 800 изделия;
 • в) измерени 2000 изделия?
 • Каква е статистическата вероятност на събитието
 • A = {намерени дефектни изделия в партидата}?

Описание на теста

Реши този тест по математика за 12. клас за вероятност и статистическа честота. Задачите ще ти дадат възможност да осмислиш връзката между класическа вероятност и статистическа вероятност. Ще разбереш, че статистическата вероятност разглежда реално случили се събития при едни и същи повтарящи се условия. Стойността на статистическата вероятност е положително число по-малко от 1. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се