logo

Тест: Оценяване на неизвестен дял в генерална съвкупност чрез извадка. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За кои от извадките е вярно, че Mo=6?
2
За кои от извадките е вярно, че Me=2?
3
Определи Mo,Me за извадката.
 • xi    1    11    23    25    30    35
 • fi    4    2      3      2      3      3
4
Дадени са извадките 0,1,7,19,31 и 0,0,1,7,19,31.
 • Кои твърдения са верни?
5
Измерена е температурата на въздуха в 12 ч. на 20.10.2021 г. в 10 града в България.
 • Получени са следните данни:
 • t^\circ                       10^\circ    15^\circ    20^\circ    25^\circ
 • бр. градове       3        4       1        2
 • Намери средната температура за деня в страната.
6
Намери модата, ако извадката е представена със следната хистограма.
7
Заплатите на работниците във фирма "Зора" за 2020 г. са:
 • заплата в лв.          680    920    1100    1300    1800
 • брой работници        2        3        5          4          2
 • С колко лева средната работна заплата се различава от най-често срещаната заплата във фирмата?
8
По данните намери средния успех по математика на учениците от 9, 10, 11 и 12 с края на учебната година.
 • оценки    2    3    4    5    6
 • 9. клас     3    5    9    3    5
 • 10. клас   2    6    5    7    5
 • 11. клас   1    3     5   10   6
 • 12. клас   2    5     4    8    6
9
Дадена е извадката 3,1,12,19,4,6,23,4.
 • Кое от твърденията е вярно?
10
Намери дисперсията на извадката: 3,5; 4,5; 4; 5,5; 5,5; 5,5; 5,5; 6.
11
За данните от извадката 2,3,4,4,5,5,6,7,7,8,9,9,9 определи Me, Mo, \overlinex и S^2.
12
За данните от извадката 1,2,2,3,4,4,4,5,6,6,6,7,8,8,9  определи \overlinex, Mo и S^2.
13
Студент решава по 20 теста на ден за подготовка за изпит. Броят на грешките, които допуска на ден, е даден в таблица.
 • брой грешки  0    1    2    3    4
 • 1 ден              6    7    2    3    2
 • 2 ден             7    8    2    2    1
 • 3 ден             9    6    3    2     -
 • Намери дисперсията за всеки ден.
 • Намери интервала на вероятността да се допуснат НЕ повече от 2 грешки за трите дни.
14
Проверява се продукцията на завод в три последователни дни за наличие на дефектни изделия.
 • Получени следните резултати:
 • бр. дефектни изделия    0    1    2    3
 • 1 ден                                1    10   9   7
 • 2 ден                               4     6    8    9
 • 3 ден                               2     5    7   13
 • Намери дисперсията за всеки ден.
 • Намери интервала на вероятността да се намерят НЕ по-малко от две дефектни изделия през трите дни.
15
В края на учебната година броят на невзетите изпити при три курса студенти е:
 • невзети изпити    0    1    2    3    4
 • биолози               9    7    5    3    1
 • еколози              10    5    4    2   4
 • химици                8    4    3    5    5
 • Намери дисперсията за всяка специалност.
 • Намери интервала, в който попада вероятността студентите да са с НЕ по-малко от два невзети изпита.
 • Запиши отговорите си за биолози и еколози, закръглени до 2 позиции след десетичната запетая.
 • Запиши отговорите си за химици, закръглени до 1 позиция след десетичната запетая.

Описание на теста

Със задачите от този супер полезен тест по математика за 12. клас ще задълбочиш познанията си за оценяване на неизвестен дял в генерална съвкупност чрез извадка. Те ще ти помогнат да затвърдиш знанията си за намиране на мода, медиана и средноаритметична величина. Какво е дисперсия на извадки и как я изчисляваш? Как можеш да определиш интервала на вероятност, в който се намират определени значения на признака? Реши всички задачи от теста и се подготви за отличен! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се