new-logo

Тест: Най-важното за уравнения, които се свеждат до квадратни уравнения чрез опростяване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че:
 • Уравнение, което след тъждествени преобразувания приема вида
 •  ax^2+bx+c=0,a\neq 0 , е квадратно уравнение и неговите корени са
 •  x1,2=\frac-b\pm \sqrtb^2-4ac2a
2
Отбележете тъждествените преобразувания, които може да се използват над едно уравнение, за да приеме общия вид на квадратно уравнение
 •  ax^2+bx+c=0,a\neq 0 .
3
Уравнението (11+x)(14-x)=304 , след разкриване на скобите има вида
4
Уравнението (x-8)(x+8)=4x , след прилагане на форумла за съкратено умножение има вида
5
Вярно ли е, че:
 • Уравнението \frac3x5=\fracx^2+810 ,
 • след умножаване на двете страни с числото 10, има вида
 • x^2-6x+8=0
6
Извършете тъждествени преобразувания над уравнението:
 • 47-x(3x+4)=2(17-2x)-62
 •  до общия вид на квадратно уравнение  ax^2+bx+c=0,a\neq 0 .
 • Коефициентите на уравнението са:
7
Извършете тъждествени преобразувания над уравнението
 • \frac8x^2-35+\frac9x^2-54=2
 • до приемане на общия вид на квадратно уравнение.
 • Коефициентите на уравнението са:
8
Извършете тъждествени преобразувания над уравнението
 • (x+5)^2+(x-2)^2+(x-7)(x+7)=11x+30
 •  до приемане на общия вид на квадратно уравнение.
 • Коефициентите на уравнението са:
9
Колко корена има уравнението?
 • (3x-1)(x+2)=20
10
Колко корена има уравнението?
 • (x-4)(4x-3)+3=0
11
Решете уравнението:
 • \fracx^25-\frac2x3=\fracx+56
12
Решете уравнението:
 • \frac3x^2-118+\frac74-2x^212=10
13
Намислих едно число. Повдигнах го на втора степен и получих удвоеното число. Кое число е възможно да съм намислила?
14
При какви стойности на x многочленът x^2+7x+10 приема стойност 4?
15
 • Вяра намислила едно положително число.
 • Извадила от него 3 и получената разлика умножила с намисленото число.
 • Получила 378.
 • Кое число намислила Вяра?

Описание на теста

Задачите от онлайн теста по математика за 12. клас ще ти помогнат да си припомниш кои са тъждествените преобразувания, които могат да се използват за опростяване на уравнението. Реши задачите от теста, за да упражниш знанията си и станеш най-добрият по математика в 12. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се