logo

Тест: Обобщение. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ширината на груповия интервал се определя по формулата    h=\fracxmax-xminkk  - броят на групите.
2
Групирай данните 14,13,16,15,17,19,15,14,17,15,15,13,12,14,14,12,14,13,11,15,16,14,16,17,14 в интервален статистически ред, като използваш 4 групи.
3
Коя е хистограмата на интегралния статистически ред?
 • Интервали  [50-60) [60-70) [70-80) [80-90) \dpi100 [90-100]
 • fi                        2              3              5              \dpi100 7                 \dpi100 3
4
На кой от интервалните редове принадлежи полигонът на честотното разпределение?
5
Даден е интервален статистически ред.
 • Интервали  \dpi100 [50-52) \dpi100 [52-54) \dpi100 [54-56) \dpi100 [56-58) \dpi100 [58-60]
 • \dpi100 fi                         \dpi100 6            \dpi100 10            \dpi100 4            \dpi100 7              \dpi100 3
 • Полигонът и хистограмата на относителните честоти за реда са:
6
Даден е интервален статистически ред.
 • Интервали  [30-42)   [42-54)   [54-66)  [66-78]
 • fi                        5                8                7              12
 • Намери средноаритметичната стойност на реда.
7
Данните за броя на учителите в едно училище според трудовия им стаж в години са представени чрез интервален ред.
 • тр. стаж    [0-4)  [4-8)  [8-12)  [12-16)  [16-20]
 • бр. учит.        6           7          10              15            22
 • Колко учители имат по-малко от 16 г. трудов стаж?
 • Какъв е относителният дял (в проценти) на учителите с най-много трудов стаж?
8
Дадено е разпределението на работниците в една фирма по месечните им работни заплати /МРЗ/ в левове.
 • МРЗ  [720-920) - 3-ма работници;
 • МРЗ [920-1120) - 12 работници;
 • МРЗ  [1120-1320) - 8 работници;
 • МРЗ [1320-1520) - 15 работници;
 • МРЗ [1520-1720) - 5-ма работници;
 • МРЗ [1720-1920] - 7 работници.
 • Намери средната работна заплата за фирмата.
 • Колко процента от работниците получават МРЗ НЕ по-малка от 1120 лв.?
9
Даден е групиран интервален ред.
 • Интервали    [2-6)  [6-10)  [10-14)  [14-18]
 • fi                        2           4               6              8
 • Намери линейното отклонение.
10
В математическо състезание участват 30 ученици и получените точки са: \dpi100 \large 34,33,36,35,37,37,39,34, 35,37,35,32,36,35,32, 34,32,32,34,31,35,33,31,38,34,34,34,36,36,39.
 • Групирай данните в интервален статистически ред с ширина на интервала 2, като започнеш от 30, и намери средния брой получени точки от интервалния ред.
11
За данните от интервалния статистически ред намери средноаритметичната стойност и линейното отклонение.
 • Интервали  \dpi100 [0-10)  \dpi100 [10-20)  \dpi100 [20-30)  \dpi100 [30-40]
 • \dpi100 fi                      \dpi100 5              \dpi100 9              \dpi100 6              \dpi100 10
12
Данните за размера на работните костюми на \dpi100 50 жени от една фирма са представени с интервален статистически ред.
 • Размер        \dpi100 [40-44)  \dpi100 [44-48)  \dpi100 [48-52)  \dpi100 [52-56]
 • бр. раб.          \dpi100 6              \dpi100 16            \dpi100 18            \dpi100 10
 • Намери дисперсията.
13
Резултатите от проучване за възрастта на хората посещаващи фитнес зала са:
 • години      \dpi100 [20-28)  \dpi100 [28-36)  \dpi100 [36-44)  \dpi100 [44-52) \dpi100 [52-60]
 • бр. хора         \dpi100 9              \dpi100 13            \dpi100 2              \dpi100 10            \dpi100 1
 • Намери средноаритметичната величина, линейното отклонение и дисперсията.
14
За интервалния статистически ред намери \dpi100 \overlinex,\delta ,S^2,S.
 • \dpi100 Ii          \dpi100 [45-55)  \dpi100 [55-65)  \dpi100 [65-75)  \dpi100 [75-85]
 • \dpi100 fi                \dpi100 1              \dpi100 4              \dpi100 15            \dpi100 5
15
За интервалния статистически ред намери \dpi100 \overlinex,\delta ,S^2,S.
 • \dpi100 Ii  \dpi100 [50-60)  \dpi100 [60-70)  \dpi100 [70-80)  \dpi100 [80-90)  \dpi100 [90-100]
 • \dpi100 fi        \dpi100 1              \dpi100 5              \dpi100 14            \dpi100 4              \dpi100 6

Описание на теста

Реши задачите от този тест по математика за 12. клас, с който ще направиш чудесно общение на първите най-важни теми от статистика. Ще успееш да затвърдиш знанията си за групиране на данни в интервален статистически ред, за представянето им с полигон и хистограма, за намиране на натрупани честоти и разтълкуване на получените резултати. Как се намираха средноаритметичната величина, линейното отклонение, дисперсията и стандартното отклонение? Реши теста и си припомни най-важното от раздел статистика. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се