logo

Тест: Ортогонално проектиране

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ортогоналната проекция на триъгълник ВИНАГИ е триъгълник.
2
При ортогонално проектиране, проектиращата права е:
3
Точките A, B и C лежат върху правата а, която не лежи в равнината \alpha, а точките A1, B1, C1 са ортогоналните им проекции в равнината и не съвпадат помежду си.
  • Ако \fracABA1B1=\frac23, намерете отношението \fracBCB1C1?
4
На чертежа отсечката ВС е ортогонална проекция на коя отсечка?
5
Дадена е правилна четириъгълни пирамида ABCDM. Върхът М се проектира в пресечната точка на диагоналите О.
6
  Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Да се определи ортогоналната проекция върху стената ABB1A1 на дадените отсечки.
  • Свържете правилно.
7
Средата на отсечка, която не е перпендикулярна на проекционната равнина, се проектира в:
8
Точките А и В са различни и се намират на равни разстояния от равнината \alpha. Ако ортогоналните им проекции съвпадат, то:
9
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Да се определи ортогоналната проекция върху стената ABB1A1 на дадените фигури.
  • Свържете правилно.
10
Точка М се намира на разстояние 4 см от едната основа на права призма и на 6 см от другата й основа. Да се намери разстоянието между двете основи на призмата.
11
Дадена е отсечка AB=13 см. Намерете ортогоналната проекция A1B1, ако AA1=6 и BB1=11
12
Ако околните ръбове на пирамида са равни, то ортогоналната проекция на върха й върху основата е:
13
Отсечка с дължина 39 см пресича равнина. Краищата на отсечката са на разстояние 7 см и 8 см от равнината. Намерете дължината на ортогоналната проекция на отсечката в равнината.
14
Ортогоналната проекция на отсечката АВ=100 см върху равнината \alpha е равна на 80 см. Ако равнината минава през средата на АВ, да се намерят разстоянията от краищата на отсечката до равнината.
15
Ортогоналната проекция на правоъгълен триъгълник АВС (прав ъгъл С) в равнината \alpha, успоредна на най-голямата му страна, е триъгълника A1B1C1 със страни 11см, 12см и19см.
  • Намерете лицето на триъгълника АВС.
  • Забележка: Закръглете стойността до цяло число.

Описание на теста

Кое проектиране е ортогонално? Какво наричаме ортогонална проекция и проекционна равнина? Отговорите на тези въпроси научи във видео урока по математика за 12. клас върху ортогонално проектиране и наученото ще прилагаш при решаване на задачите от този онлайн тест. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се