Упражнение: Графика на модулна функция y = |ax+b|


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Графика на модулна функция у=|ax+b|" по математика за 8. клас ще затвърдите знанията си за модулна функция. Задачите от теста ще ви помогнат да преговорите наученото за модул, за да го използвате в задачите за построяване на графика на модулна функция. Каква е графиката на модулната функция у=|x|? Коя е най-малката стойност на модулна функция? Решете задачите от теста, за да си отговорите на тези въпроси и станете най-добрите по математика в 8. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че:
 •  |a|=a, ако a≥0 и |a|=-a, ако a<0
5т. 2. Вярно ли е, че функцията у=|x| може да се запише
 •  y=x,x\geq 0 и
 • y=-x,x<0.
5т. 3. За функцията у=|x| може да се твърди, че:
5т. 4. Графиката на функцията у=|x| е разположена в:
5т. 5. Най малката стойност на функцията у=|x| е:
6т. 6. Дадена е функцията y=|x|. Колко точки от графиката на функцията имат ордината, равна на +2?
6т. 7. Дадена е функцията у=|2x|.
 • Отбележете точките, които принадлежат на графиката на функцията.
6т. 8. Дадена е функцията у=|2x|. Отбележете верните твърдения.
6т. 9. Дадена е функцията у=|3x-2|.
 • В зависимост от това дали стойностите за х са по-големи или равни на \frac23 или стойностите на х са по-малки от \frac23 трябва да се разгледат случаите:
6т. 10. Дадена е функцията y=|3x-2|.
 • За х = -3 стойността на функцията е
6т. 11. Дадена е функцията у=|3x-2|.
 • Стойността на функцията за х=+3 е:
 
6т. 12. Дадена е функцията у=|3x-2|.
 • Най-малката стойност на функцията е:
11т. 13. Дадена е функцията у=|2x-8|. Графиката на функцията пресича ординатната ос в т. А.
 • Намерете координатите на точка А.
11т. 14. Графиката на функцията у=5 пресича графиката на функцията у=|x|.
 • Отбележете координатите на пресечните точки.
11т. 15. Постройте графиките на функциите у=х и у=|2x-6|.
 • Отбележете тези точки, които принадлежат на графиките и на двете функции.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!