logo

Тест: Графично решаване на уравнения с графиките на квадратна функция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кой чертеж е решено графично уравнението x+2=x^2?
2
На чертежа е решено графично уравнението x-3=-x^2.
3
Определете корените на уравнението x+2=x^2 като използвате чертежа.
4
Определете корените на уравнението -x^2=x като използвате чертежа.
5
Според графичното решение на уравнението x^2=x-1 корените са -1 и 1.
6
Свържете всяко уравнение с графичното му решение.
7
На чертежа е показано графичното решение на уравнението:
8
На кой чертеж е решено графично уравнението -x^2-1=-7?
9
Кое от твърденията за уравнението 3x^2-12x+10=m е вярно?
10
За кои стойности на m уравнението 9x^2-18x+10=m има едно решение?
11
Дадено е уравнението -x^2+4x-10=m. Свържете стойността на m с броя на корените, които има уравнението при дадената стойност.
12
Дадено е уравнението x^2+4x+1=m. Свържете броя на решенията с интервала за m, при който се получават.
13
За коя стойност на m уравнението 7x^2-14x+9=m има едно решение?
14
За кои стойности на m уравнението -5x^2-10x-1=m има две решения? Забележка: Вместо знак за безкрайност, на съответното място в интервала поставете само знак + или -, съответно за +\infty или -\infty.
15
За кои стойности на m уравнението 3x^2-12x+9=m няма решения? Забележка: Вместо знак за безкрайност, на съответното място в интервала поставете само знак + или -, съответно за +\infty или -\infty.

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 12. клас върху графично решаване на уравнения с графиките на квадратна функция ще използваш знанията си, за да намираш корените на квадратни уравнения. Ще определяш стойности на параметри, за да установиш кога дадено уравнение има един, два или няма корени. Този метод ще ти помогне, за да натрупаш знания, с които ще станеш по-умен в училище и в живота. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (24)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се