logo

Тест: Екстремални задачи в алгебрата. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Намери НМС на функцията f(x)=\sqrtx^2+4x+5.
2
Намери НМС на функцията f(x)=\sqrt2x^2-x+2.
3
Намери дефиниционното множество (ДМ) и НГС на функцията f(x)=\sqrt-x^2+6x-5.
4
Намери дефиниционното множество (ДМ) и НГС на функцията f(x)=\sqrt-x^2+6x+7.
5
Намери дефиниционното множество (ДМ) и НГС на функцията f(x)=\sqrt8x+9-x^2.
6
Дадена е функцията f(x)=\sqrt11.x-5-2.x^2.
  • Определи ДМ за x и НГС на функцията.
7
НГС на функцията f(x)=\sqrt8.x-7-x^2 за x\in ДМ е:
8
Намери НМС и НГС на функцията f(x)=\sqrtx^2+4.x+9 за x\in [-5;4].
9
Намери НМС и НГС на функцията f(x)=\sqrt12.x-x^2-20 за x\in [3;8]ДМ.
10
Намери НМС на функцията f(x)=\frac1\sqrt-x^2+4.x-3.
11
Намери произведението от НМС и НГС на функцията f(x)=\sqrt-x^2+12.x-11, за x\in [2;9].
12
Намери НМС и НГС на функцията y=-3sinx+5.
13
Намери НМС и НГС на функцията y=2cosx -7.
14
За функцията f(x)=\sqrtx^2-4.x+5, x\in V, където V е множеството на вярност на неравенството 2^x^2-3.x\leq 1, намери стойността V, както и НМС и НГС на функцията f(x) в посочения интервал.
15
Графиката на квадратната функция y=a.x^2+b.x+c е дадена на чертежа.
  • Намери коефициентите a, b и c и отношението на НГС към НМС при x\in [0,5].

Описание на теста

Този онлайн тест по математика за 12. клас ще ти е супер полезен в затвърждаването на знанията ти за екстремалните задачи в алгебрата. Като решиш задачите в него, ще упражниш всичко най-важно за основните елементарни неравенства и приложението им за намиране на екстремални стойности на функции. Подготви се отлично за часовете по математика в училище! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се