logo

Тест: Решаване на логаритмични уравнения от вида logaf(x) = b

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от уравненията е логаритмично?
2
За да има смисъл уравнението log3(x+2)=12 трябва да е изпълнено:
3
Вярно ли е решена задачата?
  • log3(x-5)^2=2\Rightarrow 2log3(x-5)=2\Rightarrow 2(x-5)=3^2\Rightarrow 2x-10=9\Rightarrow 2x=19\Rightarrow x=9,5
4
Решете уравнението:
  • log5(3x+1)=2
5
На кое уравнение е решение x=1?
6
Корени на уравнението log3(x^2-27)=2 са числата -6 и 6.
7
Решете уравнението и намерете неизвестното:
  • log\frac15(x-1)=-1
8
Кои са корените на уравнението log5(x^2-2x-2)=0?
9
Свържете уравненията с решенията им.
10
На кое уравнение са решения числата 2 и -2?
11
Кое е неизвестното x в уравнението log2(3x^2-2x-1)=5?
12
Решете уравнението: log0,2\fracx-12x+4=-1.
13
На каква височина h плътността на въздуха d1 е 2 пъти по-малка от плътността на въздуха d при морското равнище, ако изчислението се прави по формулата \fracdd1=10^\frach18 400?
  • Чрез коя формула се изразява h?
14
След колко дни n якостта на бетона Rn ще бъде 1,5 пъти по-голяма от якостта на бетона на възраст 30 дни R30, ако изчислението се прави по формулата \fracRnR30=\fraclgnlg30?
  • Попълнете с цифри.
15
Поредна задача от космическата подготовка:
  • Намерете две цели отрицателни числа, които да удовлетворяват уравнението log6(x+3).(x+4)=1.

Описание на теста

Вече владеете добре логаритмите и в този онлайн тест към видео урока "Решаване на логаритмични уравнения от вида log_af(x) = b" по математика за 11. клас ще упражните първия вид логаритмични уравнения. Използвайки свойствата на логаритмите, ще търсите неизвестното х, ще се забавлявате, а това ще ви донесе много шестици в училище. Желаем ви успех!  

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се