Упражнение: Квадратна функция. Всичко най-важно


Описание на упражнението

Функция, функционална зависимост, координати на точка, абсцисна ос, ординатна ос - все понятия, които ще преговорите и използвате при решаване на задачите от онлайн упражнението към видео урока по математика за 10.клас "Квадратна функция. Всичко най-важно". Задачите са лесни и интересни, но овладяването им ще ви гарантира отлични оценки по математика. Решавайте и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои думи са пропуснати в определението: Квадратна функция е функция от вида y=ax^2%2Bbx%2Bc,a\neq 0, където x са нарича ..., а y се нарича ...
5т. 2. При какво условие за a функцията y=ax^2%2Bbx%2Bc е квадратна?
5т. 3. Стойността на y=2x^2-1 при x=3 е 17.
5т. 4. Намерете стойностите на y=2x^2-1 при x=0.
5т. 5. Намерете стойностите на y=2x^2-1 при x=-3.
6т. 6. Коя от точките е от графиката на функцията y=2x^2%2B1?
6т. 7. Свържете точките с функцията, от чиято графика са.
6т. 8. Коя от точките лежи на графиката на квадратната функция y=2x^2%2Bx-1?
6т. 9. На коя графика на функция лежи точката M(-4;-18)?
6т. 10. Проверете без да чертаете графиката на функциите дали параболата на y=3x^2%2B1 пресича y=49 и кои са общите точки, ако се пресичат?
6т. 11. Свържете точките с функцията, от чиято графика са.
6т. 12. Проверете без да чертаете графиката на функциите дали параболата на y=x^2%2B2x%2B6 пресича y=-2 и кои са общите точки, ако се пресичат?
11т. 13. Намерете стойностите на параметъра a, за които графиката на функцията y=4x^2-a преминава през точката M(-2;15).
11т. 14. Изразете аналитично функционалната зависимост между дадете елементи, използвайки дадените означения, и свържете с вярната формула.
11т. 15. Дадена е функцията y=3x^2-27. Намерете координатите на пресечните й точки с абсцисната и ординатната оси.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!