logo

Тест: Квадратна функция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои думи са пропуснати в определението: Квадратна функция е функция от вида y=ax^2+bx+c,a\neq 0, където x са нарича ..., а y се нарича ...
2
При какво условие за a функцията y=ax^2+bx+c е квадратна?
3
Стойността на y=2x^2-1 при x=3 е 17.
4
Намерете стойностите на y=2x^2-1 при x=0.
5
Намерете стойностите на y=2x^2-1 при x=-3.
6
Коя от точките е от графиката на функцията y=2x^2+1?
7
Свържете точките с функцията, от чиято графика са.
8
Коя от точките лежи на графиката на квадратната функция y=2x^2+x-1?
9
На коя графика на функция лежи точката M(-4;-18)?
10
Проверете без да чертаете графиката на функциите дали параболата на y=3x^2+1 пресича y=49 и кои са общите точки, ако се пресичат?
11
Свържете точките с функцията, от чиято графика са.
12
Проверете без да чертаете графиката на функциите дали параболата на y=x^2+2x+6 пресича y=-2 и кои са общите точки, ако се пресичат?
13
Намерете стойностите на параметъра a, за които графиката на функцията y=4x^2-a преминава през точката M(-2;15).
14
Изразете аналитично функционалната зависимост между дадете елементи, използвайки дадените означения, и свържете с вярната формула.
15
Дадена е функцията y=3x^2-27. Намерете координатите на пресечните й точки с абсцисната и ординатната оси.

Описание на теста

Онлайн тест по математика за 12. клас върху квадратна функция, с който ще затвърдиш понятие като функция, функционална зависимост, координати на точка, абсцисна ос, ординатна ос. Ще ги използваш и при решаването на задачите в теста. Задачите са лесни и интересни, но овладяването им ще ти гарантира отлични оценки по математика. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се