new-logo

Тест: Ъгъл между две прави в пространството

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко градуса е ъгълът между две успоредни прави в пространството?
2
Какво наричаме ъгъл между две пресичащи се прави в пространството?
3
Ъгълът между правите a и b, показани на чертежа, е 150^0.
4
Равнините, показани на чертежа, са успоредни. Колко градуса е ъгълът между кръстосаните прави а и b?
5
Ъгълът между кръстосаните прави а и b е 60^0. Трите равнини, показани на чертежа са успоредни. Колко градуса е ъгълът между правите m и n, ако правата а е успоредна на m, а b е успоредна на n?
6
Даден е куб ABCDA1B1C1D1.На колко градуса е равен ъгълът между кръстосаните прави DC и A1C1?
7
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. На колко градуса е равен ъгълът между правите AC и BC1?
8
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. На колко градуса е равен ъгълът между правите AD1 и BA1?
9
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Диагоналите на долната и горната основи на куба се пресичат съответно в точките O и O1. Кой от ъглите НЕ Е равен на ъгъла между кръстосаните прави OA1 и BC?  
10
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Свържете градусите с ъглите между правите.
11
В правоъгълен паралелепипед ABCDA1B1C1D1 са дадени AB=2\sqrt3 cm, AD=2cm. Ъгълът между диагоналите на правоъгълника A1B1C1D1 е 60^0.
12
Дадена е триъгълна пирамида ABCD. Точките M, N, P са средите съответно на AD, BD, CD.
  • Намерете \sphericalangle MPN, ако \sphericalangle CAB=60^0, \sphericalangle ABC=45^0.
13
Даден е куб ABCDA1B1C1D1 с дължина на ръба а. Диагоналите на основата АВCD се пресичат в точка О. Косинусът на ъгъла между кръстосаните прави OA1 и ВС е равен на:
  • Упътване: Постройте през т. О права, успоредна на ВС, която пресича АВ в т. М. Изразете нужните страни чрез a.
14
Основата ABCD на четириъгълната пирамида ABCDS е квадрат и SA=SB=SC=SD=AB. Намерете ъглите мeждu правите SD и AB и между правите SD и BC.
15
Дадена е правилна триъгълна пирамида ABCD с основа равностранния триъгълник ABC със страна 2 см и околен ръб DA=\sqrt2 см. Ако М е среда на ръба АВ, намерете ъгъла между правите DM и BC.

Описание на теста

Време е да приложиш наученото от видео урока по математика за 12. клас върху ъгъл между две прави при решаване на въпросите от този онлайн тест. Как се определя ъгълът между пресекателни, успоредни и кръстосани прави в пространството - лесно е, ако си изгледал внимателно видеото. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се