Упражнение: Задачи за графика на модулна функция y = |ax+b|


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Задачи за графика на модулна функция у=|ax+b|" по математика за 8. клас ще проверите как сте усвоили метода за решаване на задачи с модулна функция. Можете ли да представите модулна функция като две функции? Можете ли да построите графика на модулна функция? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите метода за построяване графика на модулна функция и да го прилагате успешно в задачите. Решете теста, за да сте уверени в знанията и станете най-добрите по математика в 8. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че:
  • Модулът на едно число може да бъде |x| = x, за х ≥ 0 и |x| = -х, за x < 0?
5т. 2. Отбележете вярното за |2x - 1|.  
5т. 3. Вярно ли е, че:
  • Модулната функция у = |2x| се представя без модул като у = 2x, за x ≥ 0 и у = -2x, за x < 0.
5т. 4. Отбележете вярното.
  • Модулната функция у = |6x - 5| се представя като
5т. 5. Отбележете верните случаи.
  • Функцията у = 2 - |x| се представя като
6т. 6. Дадена е функцията у = 5 - |x|. Функцията се представя без модул като:
6т. 7. Дадена е функцията у = 5 - |x|. За х = -5 стойността на функцията е:
6т. 8. Дадена е функцията у = 5 - |x|. Постройте графиката на функцията и определете най-голямата стойност на функцията.
6т. 9. Дадена е функцията у = |x - 2| - 4. Функцията се представя като:
6т. 10. Дадена е функцията у = |x - 2| - 4. Постройте графиката на функцията и определете най-малката стойност на функцията.
6т. 11. Дадена е функцията у = |x - 2| - 4. Графиката на функцията пресича абсцисната ос в точки с координати:
6т. 12. Дадена е функцията у = |x - 2| - 4. Пресечната точка на графиката на функцията с ординатната ос е:
11т. 13. Модулната функция у = 2х - |x + 1| се представя като:
  • Попълнете без излишни интервали или други знаци.
11т. 14. Графиката на функция у = 2х - |x + 1| пресича абсцисната ос в т. А и ординатната ос в т. В. Определете координатите на точките А и В.
  • Попълнете без излишни интервали или други знаци.
11т. 15. Намерете лицето на триъгълника, който графиката на функцията у = 2х - |x + 1|, оста Ох и оста Оу ограждат, ако една мерна единица е 1 см.
  • Попълнете без излишни интервали или други знаци.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!