logo

Тест: Перпендикулярност между права и равнина. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Кое от твърденията е вярно?
2
В правоъгълния паралелепипед ABCDA1B1C1D1 сечението ACC1A1 е правоъгълник.
3
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Кое от твърденията е вярно?
4
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Точките O, O1 са съответно центрове на стените ABCD и A1B1C1D1. На кои прави е перпендикулярна правата OO1?
5
В триъгълна пирамида АВСМ ръбът АМ е перпендикулярен на равнината (АВС). Вярно ли е, че АМ е перпендикулярен на ръба ВС?
6
Основата ABCD на права призма ABCDA1B1C1D1 е ромб. Свържете двойките перпендикулярни ръбове или ръб и основа.
7
В триъгълна пирамида АВСМ ръбът АМ е перпендикулярен на равнината (АВС). Ръбовете АС и АВ са по 3 см, ръбът АМ е 4 см и ъгъл ВМС е 60 градуса. Намерете лицето на триъгълника ВСМ.
8
Дадена е правилна триъгълна пирамида АВСМ с връх М. Точка К е среда на АВ. На коя равнина е перпендикулярна правата АВ?
9
Дадена е правилна триъгълна пирамида АВСМ с връх М. Точка К е среда на АВ. МО е височина в триъгълника СМК, т.О лежи върху СК. На коя равнина е перпендикулярна отсечката МО?
10
Дадена е правилна четириъгълна пирамида ABCDM с връх М и точка О - пресечна точка на АС и BD. Кое от твърденията е вярно?
11
Основата ABCD на четириъгълна пирамида ABCDM е квадрат и DM е перпендикулярна на равнината АВС. Кое твърдение е вярно?
12
Основата ABCD на четириъгълна пирамида ABCDM е правоъгълник и DM е перпендикулярна на равнината АВС. Намерете на колко градуса са равни ъглите ВАМ и ВСМ.
13
Основата ABCD на четириъгълна пирамида ABCDM е правоъгълник и DM е перпендикулярна на равнината АВС. Ръбовете МА=8 см, МВ=10 см и МС=7 см. Намерете дължината на ръба АВ.
14
Дадена е права триъгълна призма ABCA1B1C1. Точка M\in BC, така че BC\perp (AMA1). Ако AA1=8 см, намерете дължината на перпендикуляра от M до равнината (A1B1C1).
15
През върха С на правоъгълен триъгълник АВС, с прав ъгъл С, е издигнат перпендикуляр СМ към равнината му. Точка Н е ортоцентър на триъгълника АВМ. Ако CA=CB=CM=2\sqrt3, намерете СН.

Описание на теста

В този онлайн тест към видео урока по математика за 12. клас върху перпендикулярност между права и равнина ще изпробваш знанията си върху перпендикулярност на права и равнина. Ако имаш затруднения, изгледай отново видеото, за да се справиш за отличен с тези задачи.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се