new-logo

Тест: Растяща логаритмична функция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Функцията y=log3x е определена за отрицателни стойности на х.
2
Каква е функцията y=log5x?
3
За кои стойности на х функцията y=log5x приема отрицателни стойности?
4
За кои стойности на х функцията y=log7x приема положителни стойности?
5
За х=1 стойността на функцията y=log7x е нула.
6
Дадена е функцията y=log7x. Ако х=7, то у=?
7
Дадена е графиката на функцията y=log5x. Определете знаците на log57 и log5\frac112.
8
Подредете числата по големина, като най-горе поставите най-малкото.
9
Свържете логаритмите със стойностите им.
10
Между кои цели числа е заключен log27?
11
За какви стойности на а е в сила неравенството loga12>loga7?
12
За кои стойности на х е допустима функцията y=log8(x-3)?
13
Възприятието за силата на звука L в децибели се задава с формулата L=10.lg\fracII0, където I е интензитетът на звуковата вълна, а I0 e минималният интензитет, долавян от човешкото ухо.
  • Какво е възприятието в децибели на шума от товарен камион, за който интензитетът на звуковата вълна I=10^9.I0?
14
Магнитутът R по скалата на Рихтер на земетресение със сила I се определя по формулата R=lg\fracII0, където I0 е минимална сила, използвана за сравнение.
  • Какъв е магнитутът на земетресението в Мексико от 1978 год., като се знае, че за него силата I=10^7,85I0?
15
За какъв период от време депозит от 4000 лв. при сложна лихва от 6% ще нарасне на 5353 лв.?
  • Упътване:
  • Формулата за капитал при сложна лихва е Kn=K0.\left ( 1+\fracp100 \right )^n.
  • При пресмятане на логаритми с калкулатор, използвайте формулата за смяна на основата logab=\fraclgblga.

Описание на теста

След като изгледахте видео урока "Растяща логаритмична функция" в онлайн теста по математика за 11. клас ще затвърдите знанията си за логаритмична функция, в частност растяща логаритмична функция. Използвайки свойствата на логаритмичната функция, ще трябва да пресмятате логаритми, да определяте знаците им, да ги сравнявате. Всичко това ще ви помогне да бъдете отличници в училище. Решавайте и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се