logo

Тест: Синус и косинус от сбор и от разлика на два ъгъла. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
  • Вярно ли е преобразуването?
  • sin(\alpha -90^\circ)=sin\alpha cos90^\circ-cos\alpha sin90^\circ=sin\alpha.0-cos\alpha.1=-cos\alpha
2
На колко е равен изразът cos(\alpha -180^\circ)?
3
Преобразувай sin(30^\circ+\alpha ).
4
  • Вярно ли е преобразуването?
  • cos(120^\circ-\alpha )=cos120^\circcos\alpha +sin120^\circsin\alpha =-\frac12cos\alpha +\frac\sqrt32sin\alpha
5
Преобразувай израза sin(\alpha +150^\circ).
6
Пресметни израза sin65^\circcos25^\circ+sin25^\circcos65^\circ.
7
Пресметни израза sin50^\circcos20^\circ-cos50^\circsin20^\circ.
8
Намери стойността на израза cos134^\circcos46^\circ-sin134^\circsin46^\circ.
9
Числената стойност на израза cos203^\circcos83^\circ+sin203^\circsin83^\circ е:
10
Кой от изразите е равен на \frac\sqrt22cos\alpha -\frac\sqrt22sin\alpha?
11
Подреди преобразуването на израза, като най-горе поставиш първото преобразувание.
  • cos(\alpha +\beta )+cos(\alpha -\beta )=
12
Пресметни израза sin(\alpha -45^\circ)+cos(\alpha -45^\circ).
13
Запиши числената стойност на израза sin40^\circcos10^\circ-sin50^\circsin10^\circ като десетична дроб с десетична запетая.
14
Намери числената стойност на израза:
  • \fraccos27^\circcos37^\circ+sin37^\circcos63^\circcos63^\circcos107^\circ-cos27^\circsin107^\circ
15
Пресметни израза:
  • cos1^\circ+cos121^\circ+cos241^\circ

Описание на теста

След като добре затвърди прилагането на формулите за синус и косинус от сбор и разлика на два ъгъла, в този онлайн тест към видео урока по математика за 11. клас "Синус и косинус от сбор и от разлика на два ъгъла. Важни задачи" ще продължиш с изчисляването на различни интересни тригонометрични изрази, ще преобразуваш тригонометрични изрази, отново с познатите вече формули. Това с лекота ще ти донесе шестици по математика. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се