Упражнение: Градуси и радиани


Описание на упражнението

Какво е градус и какво е радиан? Отговорите на тези въпроси вече си разбрал от видео урока по математика за 10. клас "Градуси и радиани". А в онлайн упражнението ще затвърдиш  наученото. Ще превръщаш от градуси в радиани и от радиани в градуси, за да се справиш успешно и с упражненията към следващите видео уроци. Решавай и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Радиан е мярка за измерване на лица на триъгълници.
5т. 2. Кои от изброените са мерни единици за измерване на ъгли?
5т. 3. На колко радиана е равна цялата окръжност?
5т. 4. На колко градуса са равни \pi радиана?
5т. 5. Един радиан е мярката на централен ъгъл, който отсича дъга с дължина, равна на радиуса на същата окръжност.
6т. 6. Вярно ли е равенството? 90^0=\frac\pi 2rad
6т. 7. На колко радиана е равен ъгъл с мярка 0^0?
6т. 8. На кой чертеж със съответните означения е показан ъгъл с големина 1 rad?
6т. 9. Намери радианната мярка на ъгъл, градусната мярка на който е 45^0.
6т. 10. Свържи градусните мерки на ъглите с радианните им мерки.
6т. 11. Намери градусната мярка на ъгъл, радианната мярка на който е \frac\pi 10.
6т. 12. Свържи радианните мерки на ъглите с градусните им мерки.
11т. 13. Подреди по големина ъглите, като най-горе поставите най-малкия ъгъл.
11т. 14. Дадена е окръжност с радиус 3 см. Намери дължината на дъгата на централен ъгъл с радианна мярка 2 rad.
11т. 15. Една морска миля е равна на дължината на дъга от екватора на земното кълбо, съответстваща на централен ъгъл с мярка 1 минута (1'). Изрази една морска миля в километри, ако радиусът на Земята е 6370 км.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!