logo

Тест: Градуси и радиани

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Радиан е мярка за измерване на лица на триъгълници.
2
Кои от изброените са мерни единици за измерване на ъгли?
3
На колко радиана е равна цялата окръжност?
4
На колко градуса са равни \pi радиана?
5
Един радиан е мярката на централен ъгъл, който отсича дъга с дължина, равна на радиуса на същата окръжност.
6
Вярно ли е равенството?
  • 90^0=\frac\pi 2rad
7
На колко радиана е равен ъгъл с мярка 0^0?
8
На кой чертеж със съответните означения е показан ъгъл с големина 1 rad?
9
Намери радианната мярка на ъгъл, градусната мярка на който е 45^0.
10
Свържи градусните мерки на ъглите с радианните им мерки.
11
Намери градусната мярка на ъгъл, радианната мярка на който е \frac\pi 10.
12
Свържи радианните мерки на ъглите с градусните им мерки.
13
Подреди по големина ъглите, като най-горе поставиш най-малкия ъгъл.
14
Дадена е окръжност с радиус 3 см. Намери дължината на дъгата на централен ъгъл с радианна мярка 2 rad.
15
Една морска миля е равна на дължината на дъга от екватора на земното кълбо, съответстваща на централен ъгъл с мярка 1 минута (1'). Изрази една морска миля в километри, ако радиусът на Земята е 6370 км.
  • Закръгли до третия знак след десетичната запетая.

Описание на теста

Какво е градус и какво е радиан? Отговорът на този въпрос вече си разбрал от видео урока по математика за 10. клас "Градуси и радиани". А в онлайн теста ще затвърдиш наученото. Ще превръщаш от градуси в радиани и от радиани в градуси, за да се справиш успешно и с тестовета към следващите видео уроци. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се