logo

Тест: Решаване на правилен многоъгълник. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Намери броя на диагоналите на правилен деветоъгълник.
2
Намери градусната мярка на ъглите в правилния десетоъгълник.
3
Намери броя на върховете на правилен многоъгълник, ако ъглите му са остри.
4
Градусната мярка на ъглите на правилния многоъгълник е 150^\circ. Намери броя на страните му.
5
Правилен многоъгълник има 35 диагонала. Намери броя на страните му.
6
В кой правилен многоъгълник ъгълът му е 8 пъти по-голям от централния му ъгъл?
  • Запиши отговора си с една дума.
7
Броят на страните в правилен многоъгълник са със 7 по-малко от диагоналите му. Намери броя на страните и броя на диагоналите.
8
Правилен многоъгълник има 20 диагонала. Намери градусната мярка на ъглите му.
9
Радиусът на окръжност, описана около правилен шестоъгълник, е 10cm. Намери дължината на радиуса на вписаната в правилния шестоъгълник окръжност.
10
Страната на вписан в окръжност квадрат е 8cm. Намери радиуса на окръжността и страната на описания около същата окръжност квадрат.
11
Намери лицето на правилен 36-ъгълник със страна 6 cm, вписан в окръжност.
12
Правилен четириъгълник е вписан в окръжност и описан около същата окръжност и R-r=2. Намери периметъра на правилния четириъгълник.
13
В окръжност с диаметър 2\sqrt6cm е вписан правилен четириъгълник, а около окръжността е описан правилен шестоъгълник. Намери отношението P4:P6.
14
Даден е правилен шестоъгълник със страна 4cm, описан около окръжност. Средите на страните през една са върхове на правилен триъгълник, вписан в окръжността. Намери страната на триъгълника.
15
Страната на описан около окръжност правилен четириъгълник е с 2cm по-дълга от страната на вписания в същата окръжност правилен триъгълник. Намери радиуса на окръжността и дължината на страните на четириъгълника и триъгълника.

Описание на теста

Реши този тест по математика за 11. клас и ще добиеш повече увереност в следващете часове по математика, защото ще си припомниш знанията за вписан в окръжност и описан около окръжност правилен многоъгълник. Безпроблемно ще пресмяташ броя на диагоналите, броя и дължината на страните, големината на ъглите, радиусите на описаната около многоъгълника и вписана в многоъгълника окръжност, като използваш съответните формули. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се