new-logo

Тест: Геометрична вероятност върху правата като отношение на дължини на интервали. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
От затворения интервал [2; 9] случайно е избрано едно число x. Намери вероятността за това число да е вярно, че x\geq 5.
2
От затворения интервал [-6; 2] случайно е избрано едно число x. Намери вероятността x\leq -1.
3
Намери вероятността произволно избрано число от затворения интервал [-7; -2] да НЕ е по-малко от -5 и да НЕ е по-голямо от -3.
4
Намери вероятността произволно избранa точка A от затворения интервал [-3; 5] oт числовата ос да е на разстояние НЕ по-голямо от 2 от началото на оста.
5
Намери вероятността произволно избранa точка A от затворения интервал [-5; 6] oт числовата ос да е на разстояние НЕ по-голямо от 4,5 от началото на оста.
6
Намери вероятността произволно избранa точка A от затворения интервал [-4; 8] oт числовата ос да е на разстояние НЕ по-голямо от 2,4 от началото на оста.
7
Върху отсечката AD по случаен начин е избрана точка P.   \left | AD \right |=30cm и \left | BD \right |=18cm(B\in AD). Намери вероятността избраната точка P да е от отсечката AB.
8
Върху отсечката AB по случаен начин е избрана точка M\left | AB \right |=52cm\left | AC \right |=40cm и \left | BD \right |=36cm. Намери вероятността избраната точка M да е от отсечката DC, където точките C и D\in AB.
9
Намери вероятността произволно избрано число, което е решение на неравенството x^2-2x\leq 15, да е решение и на неравенството -2\leq x-x^2.
10
От отсечката AD с дължина 36cm случайно е избрана точка C. Намери вероятността точката C  да е на разстояние НЕ повече от 20cm от точка A и на разстояние НЕ повече от 24cm от точка D.
11
От отсечката AB с дължина 18cm по случаен начин е избрана точка P. Намери вероятността по-малката от двете получени отсечки да НЕ е по-малка от 6cm.
12
Пръчка с дължина 15cm се чупи на две части. Намери вероятността по-късото парче да има дължина НЕ по-малка от 3cm.
13
От въже с дължина 18cm по случаен начин се отрязва парче. Намери вероятността дължината на въжето, която остава, да е по-малка от 12cm.
14
Даден е равностранен триъгълник ABC с дължина на страната 5cm. От страната AB е избрана точка N и е построен квадрат CNMP със страна равна на отсечката CN, така че точките M и P са в противоположната полуравнина относно правата AC. Намери вероятността лицето на квадрата да НЕ е по-малко от \frac754cm^2 и да НЕ е по-голямо от 25cm^2 .
15
Намери вероятността произволно избрано число, което е решение на неравенството \left | x+3 \right |\leq 4, да е решение и на неравенството \left | 3x+1 \right |\leq 4.

Описание на теста

Реши задачите от този тест по математика за 11. клас. Те ще ти помогнат да затвърдиш знанията си за намиране на геометрична вероятност върху права като отношение на дължини на интервали. Какво е различно в задачите, в които елементарните изходи от опитите са геометрични обекти (точки, дължини на отсечки и лица на фигури)? Реши задачите от този тест и се подготви отлично за часовете по математика. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се