logo

Тест: Математическа индукция. Решаване на задачи - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Докажете, че за всяко естествено число n, n\geqslant 5 е изпълнено неравенството 2^n> 3n+16.
 • В кой от случаите базовата проверка е правилно направена?
2
Докажете, че за всяко естествено число n, n\geqslant 5 е изпълнено неравенството 2^n> 3n+16.
 • Допускаме, че неравенството е вярно за n=k, т.е. 2^k> 3k+16. Правилно ли е допускането?
3
Докажете, че за всяко естествено число n, n\geqslant 5 е изпълнено неравенството 2^n> 3n+16. Посочете вярното заместване при n=k+1.
4
Докажете, че за всяко естествено число n, n\geqslant 5 е изпълнено неравенството 2^n> 3n+16. Кое е вярното доказателство при n=k+1?
5
Да се докаже, че за всяко естествено n, 11^n+2 + 12^2n+1 се дели на 133. Вижте решението и отбележете верни ли са разсъжденията.
 • 1. При n = 1, 11^1+2 + 12^2+1 = 11^3 + 12^3 = 3059 = 133.23
 • 2. Нека при n = k; 11^k+2 + 12^2k+1 = 133p (p e цяло).
 • 3. Тогава при n = k + 1 имаме: 11^k+1+2 + 12^2(k+1)+1 = 11^k+3 + 12^212^2k+1 = 11(11^k+2 + 12^2k+1) + 133.12^2k+1 = 11.133p + 133.12^2k+1 = 133(11p + 12^2k+1)
 • 4. Доказахме, че ако при n = k даденият израз се дели на 133, то налице е същото и при n = k + 1. Тъй като при n = 1 той се дели на 133, съгласно принципа на математическата индукция, той се дели на 133 за всяко естествено n.
6
Докажете, че за n>4 е изпълнено неравенството 2^n>n^2. Подредете етапите за доказване на твърдението, като най-отгоре поставите първи етап.
7
Иван трябва да реши задачата: "Докажете, че за n>4 е изпълнено неравенството 2^n>n^2."  Той прави следните пресмятания:
 • Трябва да докажем, че 2^k+1>2(k+1)^2, за което е достатъчно да докажем неравенството 2k^2\geq (k+1)^2.
 • 2k^2\geq (k+1)^2\Leftrightarrow k^2-2k-1\geq 0
 • Корените на квадратния тричлен са k1,2=1\pm \sqrt2 и при k\geq 1+ \sqrt2 е изпълнено k^2-2k-1\geq 0. Следователно 2^k+1>2(k+1)^2
 • Верни ли са разсъжденията на Иван?
 
8
Да се докаже, че 2^n+2.3^n + 5n - 4 се дели на 25. Решение:
 • Проверяваме за n=1, 2^1+2.3^1 + 5.1 - 4=8.3+5-4=25 се дели на 25.
 • Допускаме, че твърдението е вярно за n=k, т.е. 2^k+2.3^k + 5k - 4 се дели на 25.
 • Доказваме, че твърдението е вярно за n=k+1, т.е. трябва да е вярно, че 2^k+1+2.3^k+1 + 5(k+1) - 4 се дели на 25.
 • Къде е грешката при така записаното решение?
9
За да докажем, че 2^k+1+2.3^k+1 + 5(k+1) - 4  се дели на 25, трябва да го представим като събираеми, които се делят на 25.
 • Вярно ли е разсъждението?
10
Подредете етапите на доказване чрез математическа индукция на твърдението: 2^k+2.3^k+1 се дели на 5 като най-горе поставите първия етап.
11
Да се докаже, че за всяко естествено число n и за всяко реално число x\geq -1 е изпълнено (1+x)^n\geqslant 1+n.x.
 • Това твърдение е известно като неравенство на Бернули. 
 • Свържете етапите за доказване чрез математическа индукция.
12
Да се докаже, че за всяко естествено число n и за всяко реално число x\geq -1 е изпълнено (1+x)^n\geqslant 1+n.x.
 • Кое е вярното доказателство за n=k+1?
 
13
Да се докаже, че сборът от вътрешните ъгли на изпъкнал n-ъгълник е равен на (n-2)\pi. За кои числа твърдението има смисъл?
 • Довършете изречението, като запишете цифрата в празното поле: Твърдението има смисъл при n\geqslant ...
14
Да се докаже, че сборът от вътрешните ъгли на изпъкнал n-ъгълник е равен на (n-2)\pi.
 • Подредете отделните етапи при доказателство на твърдението, като най-отгоре поставите първия етап.
15
За кои естествени числа е вярно неравенството:
 • \frac1\sqrt1+\frac1\sqrt2+\frac1\sqrt3+...\frac1\sqrtn> \sqrtn
 • Упътване: Проверете верността при n=1,2,3,... и докажете твърдението си чрез метода на математическата индукция.
 • Неравенството е вярно при n\geqslant

Описание на теста

Ето го и третото онлайн упражнение върху метода на математическата индукция по математика за 11. клас. В него освен познатите от предишните две тестове задачи за доказване на формули за суми на числа, ще доказвате неравенства чрез принципа на математическата индукция и ще решавате задачи от доказване на делимост чрез метода на математическата индукция. Задачи от тези видове има и във видео урока "Математическа индукция. Решаване на задачи - част 2". След това шестиците по математика ще са ви гарантирани. Решавайте и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се