new-logo

Тест: Геометрична вероятност в равнината като отношение на лица. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даден е квадратABCD със страна 5cm. Върху страна AB е взета точка N, така че AN=2cm. Намери вероятността случайно избрана точка от вътрешността на квадрата ABCD да е точка от триъгълник AND.
2
Даден е правоъгълник ABCD със страни AB=CD=12cm и  AD=BC=8cm. Ъглополовящата на ъгъл A пресича страната CD в точка M. Намери вероятността случайно избрана точка от вътрешността на правоъгълника ABCD да е точка от триъгълник AMD.
3
В правоъгълен триъгълник ABC с катети 6cm и 8cm е построена медиана към хипотенузата AB. Намери вероятността случайно избрана точка от вътрешността на правоъгълния триъгълник ABC да е точка  от триъгълник AMC.
4
В квадрат със страна 8cm е вписан кръг. Намери вероятността случайно избрана точка от вътрешността на квадрата да е точка от кръга.
5
В равностранен триъгълник със страна 4cm е вписан кръг. Намери вероятността случайно избрана точка от вътрешността на триъгълника да е точка от кръга.
6
В кръг с радиус 5cm е вписан квадрат. Намери вероятността случайно избрана точка от вътрешността на кръга да е точка от квадрата.
7
Даден е равностранен триъгълник ABC със страна 3cm. Права през връх C пресича страната AB в точка N, така че  AN=1cm. Намери вероятността случайно избрана точка от вътрешността на триъгълник ABC да е точка от триъгълник ANC.
8
В равностранен триъгълник е вписан кръг с радиус 3cm. Намери вероятността случайно избрана точка от вътрешността на триъгълника да е точка от кръга.
9
В кръг е вписан правоъгълен триъгълник с катети 3cm и 4cm. Намери вероятността произволно избрана точка от вътрешността на кръга да е точка от триъгълника.
10
В кръг е вписан равностранен триъгълник със страна 5cm. Намери вероятността произволно избрана точка от вътрешността на кръга да е точка от триъгълника.
11
Даден е квадрат ABCD със страна 4cm. Върху страните AD и BC са взети съответно точките M и N, така че, AM=3cm, а BN=2cm. Намери вероятността произволно избрана точка от вътрешността на квадрата да е точка от триъгълника MNC.
12
Даден е правоъгълникът ABCD. Точката M е среда на AD и  AM=4cmDN=5cm(D\in CD) и DN=\frac13CD. Намери вероятността произволно избрана точка от вътрешността на правоъгълника ABCD да е точка от вътрешността на четириъгълника MBCN.
13
Две от страните на триъгълник имат дължини 5cm и 8cm, а ъгълът между тях е 60^\circ. Триъгълникът е вписан в кръг. Намери вероятността произволно избрана точка от кръга да е точка от триъгълника.
14
Даден е триъгълник ABC. Върху страните AB и BC са взети точките M и N, така че AM=2cmMB=4cmBN=1cm и NC=3cm. Намери вероятността произволно избрана точка от вътрешността на триъгълник ABC да е точка от триъгълник MBN.
15
Даден е квадрат ABCD със страна 5cm. Върху страните AD и DC са взети съответно точките M и N, така че DM=DN=2cm. Намери вероятността произволно взета точка от вътрешността на квадрата ABCD да е точка от триъгълника MBN.

Описание на теста

Реши този тест по математика за 11. клас. Той ще ти помогне да си припомниш формулите за намиране на лице на квадрат, триъгълник и кръг, косинусова и синусова теорема. Ще осмислиш и затвърдиш знанията си за намиране на геометрична вероятност в равнината, като тази за отношение на лица. Каква е вероятността избрана точка от произволна част В, от дадена фигура А, да не зависи от формата на фигура В, нито от това къде е разположена във фигурата А, а само от лицата на двете фигури? Реши теста и ще разбираш лесно материала за часовете по математика. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се