logo

Тест: Начален преговор. Геометрия. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Стойността на тригонометричния израз A=\frac5\tan 68^\circ.\cot68^\circ 3\sin ^232+3\cos ^232-\tan 63^\circ\cot 27^\circ е A=\frac23.
2
Ако \alpha =30^\circ, то изразът A=2\sin ^22\alpha +2\cos \left ( 90^\circ-\alpha \right )+2\cos ^22\alpha има стойност:
3
За \triangle ABCAB=7cmBC=8cm и  \measuredangle ABC=60^\circ. Намери дължината на третата страна на триъгълника.
4
Намери радиуса на описаната около триъгълник ABC окръжност, ако AB=12 cm и \measuredangle ACB=120^\circ.
5
Знаеш страните AC=15 cm, AB=13cm и \measuredangle ACB=60^\circ за \bigtriangleup ABC. Намери страната BC на триъгълника.
6
Страната AC=6cm и радиусът на описаната около       \bigtriangleup ABC е 3\sqrt2. Намери \measuredangle ABC.
7
Ако страните на \bigtriangleup ABC са AB=8cm, BC=7cm и  CA=10cm, то косинусът на най-малкия ъгъл в триъгълника е:
8
За \bigtriangleup ABC страните AC=5cm и BC=8cm и синусът на   \measuredangle ABC е 0,5. Намери синуса на \measuredangle \left ( CAB \right ).
9
Даден е триъгълник ABC със страни BC=14cm,AC=16cm и \measuredangle ACB=120^\circ. Периметърът на триъгълника е:
10
Изчисли \cos \alpha , \tan \alpha , \cot \alpha, ако \sin \alpha =\frac45  и \alpha \in \left ( 90^\circ,180^\circ \right ).
11
За \bigtriangleup ABC AC=13cm,BC=8cm и \measuredangle ABC=60^\circ. Намери третата страна на триъгълника и радиуса на описаната около триъгълника окръжност.
12
Страните на \bigtriangleup ABC са AB=9cm, BC=21cm, AC=15cm. Намери периметъра, \measuredangle CAB, радиуса на описаната около триъгълника окръжност и лицето му.
13
Четириъгълникът ABCD е вписан в окръжност. Ако   \measuredangle BCD=135^\circ, AD=3\sqrt2cm, AB=7cm, то радиусът на описаната около четириъгълника окръжност е:
14
Две от страните на \bigtriangleup ABC сключват остър ъгъл помежду си и имат дължини съответно 15cm и 20cm. Лицето на триъгълника е 90cm^2. Намери дължината на третата страна на триъгълника.
15
В \bigtriangleup ABC една от страните му е 6cm и срещуположният ѝ ъгъл е \alpha, като \tan \alpha =3, то радиусът на описаната около триъгълника окръжност е:

Описание на теста

С решаването на този тест по математика за 11. клас ще преговориш знанията за основните тригонометрични функции, основни тригонометрични тъждества. Ще си припомниш синусова теорема, косинусова теорема и формулите за намиране на лице на триъгълник и приложението им за решаване на задачи. Припомняйки тези основни математически формули, ти ще можеш да се представиш отлично в часовете по математика. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се