new-logo

Тест: Условна вероятност. Независими събития

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кутия има 5 зелени и 3 червени топки. Последователно, с връщане, се изваждат две топки. Намери вероятността да извадиш една зелена и една червена топка.
2
В купа има 10 портокала и 8 ябълки. От купата на случаен принцип изваждаш два плода. Каква е вероятността да извадиш две ябълки, ако изваждането е с връщане?
3
Хвърляме едновременно 2 правилни монети. Намери вероятността на едната монета да се падне лице, а на другата - герб.
4
От тесте с 32 карти, последователно, с връщане, се теглят 2 карти. Намери вероятността първата изтеглена карта да е дама, а втората изтеглена карта да е поп.
5
Трима стрелци произвеждат по един изстрел в мишена. Вероятността за попадение на първия е 0,6, вероятността за попадение на втория е 0,7 и на третия е 0,8. Каква е вероятността и тримата да улучат мишената?
6
Хвърляме два зара. Намери вероятността на единия да се падне число по-голямо от 2, а на другия - число, което се дели на 2.
7
В една купа има 5 бели и 7 червени топки, а в друга купа има 8  бели и 6 червени топки. На случаен принцип от двете купи се изважда по една топка. Намери вероятността от първата купа да се извади червена топка, а от втората - бяла топка.
8
От тесте с 52 карти последователно се изваждат с връщане 3 карти. Намери вероятността едната да е купа, а другите две да са черни.
9
В урна има 6 бели, 9 червени и 3 черни топки. По случаен начин, с връщане, са изтеглени 4 топки. Намери вероятността извадените топки да са точно 2 бели, 1 червена и 1 черна.
10
Двама стрелци произвеждат по един изстрел в мишена. Първият улучва с вероятност 0,9, а вторият - с 0,8. Намери вероятността в мишената да НЯМА попадение.
11
Двама стрелци произвеждат по един изстрел в мишена. Първият я улучва с вероятност 0,72, а вторият - с вероятност 0,85. Намери вероятността първият да не улучи мишената, а вторият да я улучи.
12
Топки с номера от 2 до 41 са поставени в кутия. Изваждат се по случаен начин с връщане две топки. Намери вероятността номерът и на двете извадени топки да е просто число по-малко от 20.
13
Иван, Асен и Георги решават тест по математика. Вероятността Иван да реши теста е 60%, Асен да реши теста е 70% и Георги да реши теста е 80%. Намери вероятността Асен и Георги да решат теста, а Иван да не го реши.
14
Устройство съдържа два независимо работещи елемента. Вероятностите на отказ на елементите са съответно 0,05 и 0,08. Намери вероятността на отказ на цялото устройство, ако за това е достатъчно първият елемент да откаже, а вторият елемент да работи.
15
Трима стрелци стрелят по мишена, независимо един от друг. Вероятностите на попадение на тримата са съответно \frac89\frac710 и  \frac78. Ако всеки от тях стреля по веднъж, определи вероятността мишената да е улучена от първия стрелец и да не е улучена от другите двама.

Описание на теста

Реши този тест със задачи върху условна вероятност и независими събития по математика за 11. клас. Той ще ти помогне да затвърдиш знанията си за независимите събития и определянето на тяхната вероятност. Ще си припомниш, че ако те са независими в съвкупност, то те са независими две по две. Ще провериш дали знаеш, че, ако имаш вероятността на събитие, което се сбъдва, няма как да намериш вероятността на събитие, което не се сбъдва. Реши теста и се подготви за часа! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се