Упражнение: Контролна работа. Числови редици


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по математика за 11. клас, заедно с видео урока "Контролна работа. Числови редици", ще ви помогне да си припомните всичко изучено от раздела за числови редици, да попълните пропуските си и да изкарате шестица на контролната работа. Ще решавате задачи от аритметична и геометрична прогресии, от граници на числови редици и от лихви и кредити. Решавайте и се забавлявайте с натрупаните знания!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Намерете сумата на първите 10 члена на растяща геометрична прогресия, ако {\left|\begin{array}{ll} a_{5}-a_{1}=15 \\ a_{4}-a_{2}=6 \\ \end{array}\right.}.
5т. 2. Пресметнете границата:
 • \lim_{n \to \infty }\frac{2n^{2}%2B3n-7}{3n^{2}-n%2B5}
5т. 3. Пресметнете границата:
 •  \lim_{n \to \infty }\frac{5a_{n}-10}{a_{n}^{2}-a_{n}-2}, a_{n}\neq 2;-1,a_{n}\rightarrow 2
 
5т. 4. Пресметнете границата:
 • \lim_{n \to \infty }(\sqrt{2n%2B3}-\sqrt{2n-3})
5т. 5. Родители вложили сумата 3 000 лв. на името на 5-годишната си дъщеря в банка с годишна лихва 4%. Каква сума ще има девойката, когато стане на 18 години?
6т. 6. Намерете първия член и разликата на аритметична прогресия, за която:
 •  {\left|\begin{array}{ll} 2a_{1}%2B3a_{6}=0 \\ S_{6}=21 \\ \end{array}\right.}
6т. 7. Намерете първия член и частното на геометрична прогресия, за която:
 •  {\left|\begin{array}{ll} a_{4}-a_{2}=18\\ a_{5}-a_{3}=36 \\ \end{array}\right.}.
6т. 8. Пресметнете границата:
 • \lim_{n \to \infty }\frac{3n-5}{4%2Bn}
6т. 9. Пресметнете границата:
 •  \lim_{n \to \infty }\frac{6n^{2}%2B3n-4}{7n^{2}%2B2}
6т. 10. Пресметнете границата:
 •  \lim_{a_{n}\rightarrow -5}\frac{a_{n}^{2}%2B8a_{n}%2B15}{a_{n}^{2}%2B4a_{n}-5}
6т. 11. Пресметнете границата:
 • \lim_{a_{n}\rightarrow 2}\frac{a_{n}^{3}-8}{a_{n}^{2}-a_{n}-2}
6т. 12. Границата \lim_{n \to \infty }\left ( \frac{4}{n^3}%2B\frac{2}{n^2}-\frac{1}{n}%2B6 \right )  е равна на:
11т. 13. Баба Пена вложила в банката 150 лв. при 5% сложна годишна лихва.
 • Попълнете число с точност до левове.
11т. 14. Един апартамент струва 25 000 лв. Каква ще бъде цената му след 5 години, ако недвижимата собственост поскъпва с 5% годишно?
 • Попълнете цената с число.
11т. 15. След колко месеца влогът на Пеньо от 8 000 лв. на срочен месечен депозит при годишен лихвен процент 4% ще нарасне на 10 000 лв.?
 • Попълнете празното място с число.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!