Упражнение: Контролна работа. Числови редици


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по математика за 11. клас, заедно с видео урока "Контролна работа. Числови редици", ще ви помогне да си припомните всичко изучено от раздела за числови редици, да попълните пропуските си и да изкарате шестица на контролната работа. Ще решавате задачи от аритметична и геометрична прогресии, от граници на числови редици и от лихви и кредити. Решавайте и се забавлявайте с натрупаните знания!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Намерете сумата на първите 10 члена на растяща геометрична прогресия, ако \left|\beginarrayll a5-a1=15 \\ a4-a2=6 \\ \endarray\right..
5т. 2. Пресметнете границата:
 • \limn \to \infty \frac2n^2+3n-73n^2-n+5
5т. 3. Пресметнете границата:
 •  \limn \to \infty \frac5an-10an^2-an-2, an\neq 2;-1,an--> 2
 
5т. 4. Пресметнете границата:
 • \limn \to \infty (\sqrt2n+3-\sqrt2n-3)
5т. 5. Родители вложили сумата 3 000 лв. на името на 5-годишната си дъщеря в банка с годишна лихва 4%. Каква сума ще има девойката, когато стане на 18 години?
6т. 6. Намерете първия член и разликата на аритметична прогресия, за която:
 •  \left|\beginarrayll 2a1+3a6=0 \\ S6=21 \\ \endarray\right.
6т. 7. Намерете първия член и частното на геометрична прогресия, за която:
 •  \left|\beginarrayll a4-a2=18\\ a5-a3=36 \\ \endarray\right..
6т. 8. Пресметнете границата:
 • \limn \to \infty \frac3n-54+n
6т. 9. Пресметнете границата:
 •  \limn \to \infty \frac6n^2+3n-47n^2+2
6т. 10. Пресметнете границата:
 •  \liman--> -5\fracan^2+8an+15an^2+4an-5
6т. 11. Пресметнете границата:
 • \liman--> 2\fracan^3-8an^2-an-2
6т. 12. Границата \limn \to \infty \left ( \frac4n^3+\frac2n^2-\frac1n+6 \right )  е равна на:
11т. 13. Баба Пена вложила в банката 150 лв. при 5% сложна годишна лихва.
 • Попълнете число с точност до левове.
11т. 14. Един апартамент струва 25 000 лв. Каква ще бъде цената му след 5 години, ако недвижимата собственост поскъпва с 5% годишно?
 • Попълнете цената с число.
11т. 15. След колко месеца влогът на Пеньо от 8 000 лв. на срочен месечен депозит при годишен лихвен процент 4% ще нарасне на 10 000 лв.?
 • Попълнете празното място с число.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!