new-logo

Тест: Аритметична прогресия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Трите химически елемента литий, натрий и калий много си приличат. Те представляват меки и леки метали, които изгарят пръстите при докосване. Атомните им тегла са съответно 7 , 23 и 39. Каква е тази числова редица?
2
Редицата от естествените числа НЕ е аритметична прогресия.
3
Дадена е числовата редица 3, 10, 17, Х, 31. Кое число е скрито зад Х, ако знаем, че това е аритметична прогресия?
4
Коя от редиците НЕ е аритметична прогресия?
5
При скока си, преди да дръпне въжето, парашутист изминава за всяка секунда от падането си разстоянията 16, 48, 80, 112, 144, ...
  • Кое число е разликата в така получената аритметична прогресия?
6
Кои са следващите два члена на аритметичната прогресия:
  • 30, 50, 70, 90, ..., ...
7
Свържете всяка от крайните аритметични прогресии с числото, което е нейната разлика.
8
На коя от посочените аритметични прогресии (с първи член a1 и разлика d) е осми член числото 23?
9
Дадена е аритметична прогресия с пети член a5=12 и разлика d=-3 . Колко е стойността на първия член a1?
  • (Отговорът запишете с цифри.)
10
Колко е разликата d на аритметична прогресия, ако първият член a1=5 и деветият член a9=21?
11
Определена е аритметична прогресия с първи член a1=17 и разлика d=-4.
12
За аритметична прогресия се знае, че вторият член a2=8 и шестият член a6=0. Каква е стойността на първия член  a1?
13
По колко градуса са острите ъгли на правоъгълен триъгълник, ако мерките на трите ъгъла в триъгълника образуват аритметична прогресия?  
14
Металорежеща машина има 6 оборотни степени, които образуват аритметична прогресия. Първата оборотна степен е равна на 30 оборота в минута, а последната - на 290 оборота в минута.
  • На колко са равни останалите оборотни степени?
15
Задача от древноегипетски папирус:
  • "Да се разделят 100 хеката пшеница между петима души, така че вторият да получи толкова повече от първия, колкото третият е получил повече от втория, и колкото четвъртият е получил повече от третия, а петият е получил повече от четвъртия. Първите двама заедно да получат седем пъти по-малко от това, което получават последните трима заедно. (Хекат е единица за вместимост, използвана в Древен Египет, приблизително равна на 4,8 L.)"
Упътване: Стойностите на получените хеката от петимата души образуват аритметична прогресия.

Описание на теста

Чрез онлайн теста по аритметична прогресия по математика за 11. клас ще провериш знанията си за аритметична прогресия, за общ член на аритметична прогресия, за разлика на аритметична прогресия. Ще се упражняваш да определяш дали една редица е аритметична прогресия, да намираш стойност на член, разлика и брой на членовете на аритметична прогресия. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки по математика. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се