Упражнение: Логаритъм. Всичко най-важно


Описание на упражнението

Кое действие е логаритмуване и какво наричаме логаритъм? В онлайн упражнението към видео урока по математика за 10 клас "Логаритъм. Всичко най-важно" ще затвърдите наученото и с лекота ще решавате задачите. Ако се чувствате несигурни в някои задачи, изгледайте отново видеото, за да попълните пропуските си и да се справите за отличен.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Ако 5^x=25, то x=2.
5т. 2. 9^x=\frac{1}{3} x=?
5т. 3. Записът log_37 се чете "логаритъм от три при основа седем".
5т. 4. Ако 4^3=64, то записано чрез логаритъм е:
5т. 5. log_{11}121=2 е записът на:
6т. 6. Намерете логаритмите и свържете със стойностите им.
6т. 7. log_{10}10000=?
6т. 8. Запишете дадените равенства като използвате знака за логаритъм и свържете съответните равенства.
6т. 9. Вярно ли е равенството log_{4}\frac{1}{64}=-3?
6т. 10. log_{2}\frac{1}{32}=?
6т. 11. log_{\frac{1}{3}}27=?
6т. 12. log_{\sqrt{2}}2=?
11т. 13. Пресметнете израза lg\frac{1}{100}.
11т. 14. Каква е стойността на израза log_{\frac{1}{2}}4?
11т. 15. Изчислете логаритъма log_2\sqrt{2}. Отговора запишете в десетична дроб.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!