Упражнение: Логаритъм. Всичко най-важно


Описание на упражнението

Кое действие е логаритмуване и какво наричаме логаритъм? В онлайн упражнението към видео урока по математика за 10 клас "Логаритъм. Всичко най-важно" ще затвърдите наученото и с лекота ще решавате задачите. Ако се чувствате несигурни в някои задачи, изгледайте отново видеото, за да попълните пропуските си и да се справите за отличен.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Ако 5^x=25, то x=2.
5т. 2. 9^x=\frac13 x=?
5т. 3. Записът log37 се чете "логаритъм от три при основа седем".
5т. 4. Ако 4^3=64, то записано чрез логаритъм е:
5т. 5. log11121=2 е записът на:
6т. 6. Намерете логаритмите и свържете със стойностите им.
6т. 7. log1010000=?
6т. 8. Запишете дадените равенства като използвате знака за логаритъм и свържете съответните равенства.
6т. 9. Вярно ли е равенството log4\frac164=-3?
6т. 10. log2\frac132=?
6т. 11. log\frac1327=?
6т. 12. log\sqrt22=?
11т. 13. Пресметнете израза lg\frac1100.
11т. 14. Каква е стойността на израза log\frac124?
11т. 15. Изчислете логаритъма log2\sqrt2. Отговора запишете в десетична дроб.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!