logo

Тест: Графика на функцията y = Asin(ax + b)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За да начертаем графиката на функцията y=3sin\left ( 6x+\pi \right ) коя функция ще използваме?
2
Как ще преобразувате функцията y=3sin(4x+\pi ), за да е по-лесно да се построи графиката й?
3
За да посторим графиката на функцията y=sin\left ( x-\frac\pi 6 \right ) ще изместим графиката на функцията y=sin(x):
4
Кое от твърденията е вярно?
5
За да построим графиката на функцията y=2sin\left ( 4x+\pi \right ) ускоряваме (свиваме) синусоидата на функцията y=sin\left ( x+\frac\pi4 \right ).
6
Подредете последователно етапите при изчертаване графиката на функцията y=\frac12sin(2x+4\pi ), като най-горе поставите първия етап.
7
С зелен пунктир е начертана графиката на функцията y=sin(x), а в червено е графиката на функцията y=sin\left ( x+\frac\pi 3 \right ). На коя фигура е показано правилното съответствие между двете функции?
8
Свържете всяка от функциите със съответната графика.
9
Ако зелената графика е на функцията y=sin(x), то червената графика на чертежа е на функцията:
10
Свържете всяка от функциите със съответната графика.
11
Кой от чертежите е на графиката на функцията y=4sin(x)? За сравнение е построена графиката на функцията y=sin(x).
12
Свържете всяка ог графиките със съответната функция.
13
Хармоничното трептене във физиката и електрониката се задава с формулата y=2sin\left ( \frac2\pi Tt+\varphi \right ), където А - амплитуда, Т (sec) - период на хармоничното трептене, \nu - честота, \varphi (rad) - начална фаза. Определете A, T, \nu ,\varphi.
14
Построена е графиката на хармоничното трептене y=sin\left ( \frac\pi t2 +\frac2\pi 3\right ).
  • В кой момент t хармоничното трептене има най-голяма стойност?
15
Построена е графиката на хармоничното трептене y=sin\left ( \frac\pi t2 +\frac2\pi 3\right ).
  • В кой момент t хармоничното трептене има най-малка стойност?

Описание на теста

Как трябва да променим графиката на функцията y=sin(x), за да получим y=Asin(ax+b)? Ако внимателно сте изгледали видео урока "Графика на функцията y = Asin(ax + b)" по математика за 11. клас ще знаете отговорите на въпроса и ще успеете да решите всички задачи от този онлайн тест. Понякога ще трябва да изместваме наляво и надясно синусоидата, друг път ще ускоряваме (свиваме) или ще разтягаме синусоидата, а в някои случаи ще променяме стойностите на у. Всички промени ще ви водят към правилните решения, а това ще ви гарантира отлични оценки в училище. Решавайте и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се