new-logo

Тест: Математическа индукция. Решаване на задачи - част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Да се докаже, че за всяко естествено число n е изпълнено:
 • 1.2+2.3+3.4+...+n.(n+1)=\fracn.(n+1).(n+2)3
 • Доказваме твърдението чрез метода на математическата индукция. Първо проверяваме верността за n=1.
 • Вярно ли е горното заключение?
 
2
Да се докаже, че за всяко естествено число n е изпълнено:
 • 1.2+2.3+3.4+...+n.(n+1)=\fracn.(n+1).(n+2)3
 • При доказване на твърдението, след като сме проверили верността за n=1, втората стъпка е:
 
3
Да се докаже, че за всяко естествено число n е изпълнено:
 • 1.2+2.3+3.4+...+n.(n+1)=\fracn.(n+1).(n+2)3
 • Като заместим с n=k+1 се получава равенството:
4
Да се докаже, че за всяко естествено число n е изпълнено
 • 1^4+2^4+3^4+...+n^4=\fracn.(n+1).(2n+1).(3n^2+3n-1)30
 • При втори етап, когато доказваме чрез математическа индукция, допускаме верността за n=k и получаваме тъждеството:
5
В тъждеството 1^4+2^4+3^4+...+n^4=\fracn.(n+1).(2n+1).(3n^2+3n-1)30 заместваме с n=k+1.
 • Кои от изразите се получават след заместването и преобразуването на тъждеството след това?
6
Да се докаже, че за всяко естествено число n е изпълнено:
 • 1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+n.(n+1).(n+2)=\fracn.(n+1).(n+2).(n+3)4
 • Проверяваме верността при n=1 и се получава следното заместване:
7
Да се докаже, че за всяко естествено число n е изпълнено:
 • 1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+n.(n+1).(n+2)=\fracn.(n+1).(n+2).(n+3)4
 • Допускаме, че твърдението е вярно за n=k. Получава се равенството:
8
Да се докаже, че за всяко естествено число n е изпълнено:
 • 1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+n.(n+1).(n+2)=\fracn.(n+1).(n+2).(n+3)4
 • Трябва да докажем, че твърдението е вярно при n=k+1, т.е трябва да докажем тъждеството:
9
Подредете етапите от доказателството на тъждеството като най-горе поставите първото преобразувание.
 • 1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+(k+1).(k+2).(k+3)=\frac(k+1).(k+2).(k+3).(k+4)4
10
Подредете етапите, като най-горе поставите първия, за доказване на твърдението, че за всяко естествено число n е изпълнено:
 •  2+7+14+...+(n^2+2n-1)=\fracn.(2n^2+9n+1)6.
11
Да се докаже, че за всяко естествено число n е изпълнено:
 • \frac14.5+\frac15.6+\frac16.7+...+\frac1(n+3).(n+4)=\fracn4.(n+4).
 • За да проверим твърдението за n=k+1 трябва да докажем тъждеството :
 • \frac14.5+\frac15.6+\frac16.7+...+\frac1(k+4).(k+5)=\frack+14.(k+4)
12
Знаем, че \frac14.5+\frac15.6+\frac16.7+...+\frac1(k+3).(k+4)=\frack4.(k+4). Кои от изразите се получават при доказване на тъждеството
 • \frac14.5+\frac15.6+\frac16.7+...+\frac1(k+3).(k+4)+\frac1(k+4).(k+5)=\frack+14.(k+5)
13
Пеньо решава домашната си работа по математика:
 • "Дали числата f(n)=n^2+n+41 са прости за всяко естествено число n?"
 • В тетрадката на Пеньо е написано решение.
 • Погледнете картинката с решението и кажете каква грешка е допуснал Пеньо?
14
Следващата задача от домашната на Пеньо е:
 • Да се намери сборът Sn=\frac11.2+\frac12.3+\frac13.4+...+\frac1n.\left (n+1 \right ).
 • За да открие зависимостта, той пресметнал стойностите на няколко сбора. Помогнете на Пеньо да свърже всеки сбор с резултата.
15
Във въпрос 14 Пеньо решаваше следната задача:
 • Да се намери сборът Sn=\frac11.2+\frac12.3+\frac13.4+...+\frac1n.\left (n+1 \right )
 • А ти намери ли сбора?
 • Упътване: Изкажете заключение и го докажете чрез метода на математическата индукция.

Описание на теста

Решавайки задачите от втория онлайн тест върху математическа индукция по математика за 11. клас, ще затвърдите наученото и ще продължите да доказвате различни математически твърдения. Ако откриете, че имате пропуски в знанията, може да изгледате отново видео урока "Матечатическа индукция. Решаване на задачи - част 1", за да сте подготвени добре за училище и да получавате шестици. Решавайте и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се