logo

Тест: Още малко за степен с рационален показател. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Множеството от допустими стойности на основата a на степента a^\fracmn се определя от знака на степенния показател  \fracmn и четността на n.
2
Степента a^\frac34 е дефинирана, ако a е:
3
Степента a^-\frac14 съществува, ако a е:
4
Изразът a^\frac17 има смисъл за \forall a.
5
Степента a^-\frac17 е дефинирана за \forall a\neq 0.
6
За кои стойности на a изразът \left ( a-5 \right )^-\frac15 има смисъл.
7
Степента \left ( a+3 \right )^\frac18 е дефинирана, ако a е:
8
Свържи правилно.
9
Свържи правилно.
10
Свържи правилно.
11
За кои стойности на a изразите НЕ са дефинирани? Свържи правилно.
12
Определи дефиниционното множество и опрости израза\left ( 9a^2b \right )^\frac12.
13
Опрости израза и определи дефиниционното множество за променливите \left ( 16.a^5.b^4 \right )^-\frac14.
14
Опрости израза \left ( 64.x^-5.\left ( \fracxx+3 \right )^4 \right )^\frac13.
15
Опрости израза: \left ( \left ( x-1 \right )^5.9^2\left ( \fracx+1x-1 \right )^2 \right )^\frac13.

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 11. клас върху решаване на задачи от степен с рационален показател ще затвърдиш и осмислиш знанията си и ще усъвършенстваш уменията си за определяне на дефиниционно множество на степен с рационален показател, т. е. допустимите стойности на основата a зависят от знака на рационалното число \frac{m}{n} и от четността на n. Ще се упражниш в опростяване на изрази, съдържащи степени с рационален показател, като спазваш правилата за действия с числа. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се