new-logo

Тест: Важни задачи от ДЗИ. Матури. Статистика

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В клас от 30 ученици трима завършили първи срок с двойка по математика, шестима - с тройка, петима - с четворка, седмина - с петица и девет ученици завършили с отличен. Медианата на статистическия ред от данните за оценките на всички ученици в класа е:
2
В клас от 29 ученици двама завършили първи срок с двойка по математика, седмина - с тройка, четирима - с четворка, седмина - с петица и девет ученици завършили с отличен. Медианата на статистическия ред от данните за оценките на всички ученици в класа е:
3
Към реда 2,3,6,8,9,13,15 е добавено ново число. Намерете средноаритметичното на данните от новия ред, ако е известно, че двата реда имат една и съща медиана.
4
В школа по танци участват 8 души на възраст 10 г., 13 г., 16 г., 21 г., 23 г., 27 г., 29 г., 32 г. На каква възраст е новодошъл участник, ако медианата на статистическия ред от първоначалните 8 данни съвпада с медианата на новополучените 9 данни?
5
(ДЗИ 2016) През последните 10 години измерената температура (в градуси) на 8 март е била -3,-5,4,0,-3,2,2,1,-3,4. Ако М е модата, Р е медианата, а S е средната стойност на статистическия ред, то стойността на израза 6P+M+S е:
6
(ДЗИ 2014) Сумата на осем числа е А. Едно от числата е 8 и е заменено с 24. Средноаритметичното на новите осем числа е:
7
(ДЗИ 2013) В една фирма работят 5 работници със заплата 380 лв, 2 специалисти със заплата 500 лв. и 1 ръководител (собственик) със заплата 2700 лв. Колко от служителите получават заплата, по-ниска от средната заплата във фирмата?
8
(ДЗИ 2011) Кое от твърденията НЕ е вярно за статистическия ред: 1; 2; 2; 3; 4; 4; 4; 5; 6; 6; 6; 7; 8; 8; 9 ?
9
(ДЗИ 2009) Ако средното аритметично на числата a,−5,−3 и −2 е равно на −1, то числото a е:
10
(ДЗИ 2010) Ако средноаритметичното на числата a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7 е равно на 1, а средноаритметичното на числата a1,a2,a3,a4,a5,a6 е -1, то числото a7 е равно на:
11
(ДЗИ 2012) Ако средноаритметичното на числата a, b, c, d, p и q е 3, а средноаритметичното на числата a, b, c и d е 4, то средноаритметичното на числата p и q е:
12
(ДЗИ 2012) В таблицата са дадени измерените температури на 25.04.2012 г. в 12 часа на обяд в няколко български града. С колко градуса се различава модата от средната стойност на температурите в статистическия ред от данни?
13
(ДЗИ 2016) Четирима служители в една фирма получават заплата по 630 лв., петима получават по 810 лв., един служител получава 459 лв., а собственикът получава 4 400 лв. Колко лева е разликата между средната заплата на служителите на фирмата (без собственика) и средната заплата във фирмата?
14
(ДЗИ 2016) При измерване на ръста на група служители се установило, че средната височина на мъжете е 180 cm, а на жените – 165 cm . Намерете средния ръст на всички служители, ако е известно, че жените са с 50% повече от мъжете.
15
(ДЗИ 2013) Средният успех на учениците от три класа от едно училище е 5,10. Средният успех на учениците от първия клас е 5,40, а на учениците от втория клас е 4,70. Определете средния успех на учениците от третия клас, ако се знае, че броят на учениците във всеки клас е един и същ.

Описание на теста

Супер разбираемото обяснения на задачите по статистика от видео урока по математика за 11. клас ще ти помогне да се справиш с лекота и с други задачи, давани на матури през годините. Такива задачи сме ти подготвили в този онлайн тест и това ще гарантира една отлична подготовка!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се