Упражнение: Свойства на логаритмите. Как сравняваме логаритми?


Описание на упражнението

Използвайки свойствата на логаритмите, в онлайн упражнението по математика за 11. клас "Свойства на логаритмите. Как сравняваме логаритми?" ще подреждаме логаритми във възходящ и низходящ ред, ще сравняваме логаритъм с единицата. Ще си припомним, че знакът между два логаритъма зависи и от основата на логаритъма. А всички решени задачи ще ни помогнат да изкарваме шестици в училище. Решавайте и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Пресметнете log21=?
5т. 2. Пресметнете log33=?
5т. 3. Ако x1=x2, a>0,a\neq 1, то logax1=logax2.
5т. 4. Ако x1>x2, 0<a<1, то:
5т. 5. Ако x1>x2, a>1, то:
6т. 6. Вярно ли е неравенството log7\frac13<log7\frac12?
6т. 7. Кой знак да поставим на мястото на * в израза log0,210*log0,210,2?
6т. 8. Подредете числата по големина, като най-горе поставите най-малкото.
6т. 9. Подредете числата по големина, като най-горе поставите най-голямото.
6т. 10. Кои от неравенствата са верни?
6т. 11. В кои от неравенствата a е по-голямо от 1?
6т. 12. Сравнете с 1 числото log9,1\frac18.
11т. 13. Павел, Матей, Венци и Крум играят на логаритмично лото. Всеки тегли карта, а печеливш е този, чието число е най-малко.
  • Помогнете им да разберат кой е печеливш като подредите по големина числата, като най-горе поставите най-малкото.
11т. 14. В центъра за подготовка на космонавти, бъдещите астронавти освен с физическа подготовка, се занимават и с решаване на математически задачи. А ти готов ли си за полет в Космоса? Отговори на въпроса:
  • За какви стойности на x е вярно неравенството log5x>log57?
11т. 15. И още един въпрос от подготовката на бъдещите космонавти:
  • За какви стойности на x е вярно неравенството log0,8x<log0,80,7?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!