logo

Тест: Синус и косинус на обобщен ъгъл. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че sinx=0 при x=\pi +2k\pi?
2
За кой ъгъл sinx=1?
3
Вярно ли е, че sinx=-1 при x=\frac3\pi2 +2k\pi?
4
За кой ъгъл cosx=1?
5
Вярно ли е, че cosx=-1 при x=\frac\pi2 +2k\pi?
6
Пресметни стойността на sin\alpha, ако cos\alpha =\frac13,\alpha \in \left ( \frac3\pi 2;2\pi \right ).
7
Ако се знае, че sin\alpha =-\frac35,\alpha \in \left ( \pi;\frac3\pi 2 \right ), намери стойността на cos\alpha.
8
Пресметни стойността на sin\alpha, ако cos\alpha =-\frac13,\alpha \in \left ( 180^\circ;270^\circ \right ).
9
Пресметни стойността на cos\alpha, ако sin\alpha=\frac45,\alpha \in \left ( 90^\circ;180^\circ \right ).
10
Свържи равните стойности на тригонометричните функции.
11
Намери стойността на sinx, ако cosx=-\frac2425,x\in \left [ \pi ;\frac3\pi 2 \right ].
12
Ако cosx=\frac12,x\in \left ( -\frac\pi 2;\frac\pi 2 \right ), намери стойността на sinx.
13
Намери стойността на cosx, ако sinx=-\frac513,x\in \left ( \pi ;\frac3\pi 2 \right ).
14
Дадено е, че cosx=\frac817,x\in \left ( \frac3\pi 2;2\pi \right ). Намери sinx.
15
Ако cosx=-\frac8485,x\in \left ( \frac\pi 2;\pi \right ), то sinx=?

Описание на теста

След като се запозна със синус и косинус на обобщен ъгъл, в този онлайн тест към видео урока по математика за 11. клас "Синус и косинус на обобщен ъгъл. Важни задачи" ще пресмяташ и намираш стойности на синус и косинус чрез дадена кофункция и зададен интервал. Не забравяй, че за правилното решаване на тези задачи много ще ти помогне единичната окръжност. Винаги съобразявай в кой квадрант е дадения или получения ъгъл и съответно дали стойността му е положително или отрицателно число. Дерзай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се