logo

Тест: Тригонометрични функции на ъгли от 0 до 180 градуса. Преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое е вярното твърдение?
2
Вярно ли е, че 0<sin\alpha <1,\alpha \in (0^\circ;90^\circ)?
3
Кое е вярното твърдение?
4
Вярно ли е, че sin^2\alpha +cos^2\alpha =1?
5
Вярно ли е, че tg\alpha +cotg\alpha =1?
6
Свържи функциите със стойностите им.
7
На коя окръжност с червено е изобразено sin\alpha?
8
На коя окръжност с червено е изобразено cos\alpha?
9
Свържи функциите със стойностите им.
10
Свържи функциите със стойностите им.
11
Ако \alpha \in (0^\circ;90^\circ),sin\alpha =\frac35, свържи търсените функции със стойностите им.
12
Ако \alpha \in (90^\circ;180^\circ),cos\alpha =-\frac725, намери sin\alpha.
13
Пресметни стойността на израза 4.cotg^2135^\circ+sin60^\circ.cotg45^\circ+cos150^\circ.
14
Да се опрости израза sin\alpha \left ( cotg\alpha +\fracsin\alpha 1+cos\alpha  \right),\alpha \neq 0^\circ ;180^\circ.
15
Преобразувай и опрости израза:
  • \frac1cos^2\alpha -tg^2\alpha ,\alpha \neq 90^\circ

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 11. клас "Тригонометрични функции на ъгли от 0 до 180 градуса. Преговор" ще направиш обстоен преговор на наученото по тригонометрия в 9. и 10. клас – как се определя синус, косинус, тангенс и котангенс в правоъгълен триъгълник, кои са основните тригонометрични тъждества, изучавани досега, какво е единична окръжност, какви са стойностите на някои таблични ъгли. Ще упражниш всички тези научени знания и чрез въпросите в теста, за да можеш с лекота да усвояваш и новите знания за тригонометрични функции в 11. клас. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се