logo

Тест: Тангенс и котангенс от сбор и от разлика на два ъгъла

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е тъждеството?
  • tg(\alpha +\beta )=\fractg\alpha+tg\beta 1-tg\alpha tg\beta
2
Кое е тъждественото преобразувание на tg(\alpha -\beta )?
3
На колко е равен изразът \fraccotg\alpha cotg\beta-1cotg\alpha+cotg\beta ?
4
Вярно ли е тригонометричното тъждество?
  • cotg(\alpha +\beta )=\fraccotg\alpha cotg\beta+1cotg\alpha-cotg\beta
5
За кои ъгли е изпълнено тригонометричното тъждество tg(\alpha -\beta )=\fractg\alpha-tg\beta 1+tg\alpha tg\beta ?
6
На колко е равен tg195^\circ?
7
Изрази cotg255^\circ като сбор от два ъгъла.
8
Пресметни tg15^\circ.
9
Пресметни cotg285^\circ.
10
Намери стойността на израза:
  • \fractg22^\circ+tg51^\circ1-tg22^\circtg51^\circ
11
Стойността на кой от дадените изрази е cotg77^\circ?
12
Опрости израза:
  •  tg(\alpha -45^\circ)-cotg(45^\circ-\alpha )
13
Опрости израза:
  •  \fractg2\alpha+tg\alpha 1-tg2\alpha tg\alpha
  • Упътване: Запиши аргумента като alfa, например tg\alpha се записва tgalfa, а tg2\alpha като tg2alfa.
14
Опрости израза:
  • \frac1-tg20^\circcotg30^\circtg20^\circ+cotg30^\circ
  • Упътване: Запиши аргумента без символ за градуси, например tg20^\circ се записва tg20.
15
Опрости и изчисли стойността на израза:
  • \fraccotg95^\circ-tg100^\circ1+tg100^\circ.cotg95^\circ+\frac1cotg15^\circ

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 11. клас "Тангенс и котангенс от сбор и от разлика на два ъгъла" ще затвърдиш знанията си за формулите за тангенс и котангенс от сбор и разлика на два ъгъла, ще ги прилагаш, за да намираш стойностите на различни ъгли, използвайки стойностите на табличните ъгли. Това ще ти е от полза в часовете по математика, а и при решаване на по-сложни задачи. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се