logo

Тест: Тригонометрични формули за представяне на произведение като сбор или разлика. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Пресметни cos37^\circ30'.sin7^\circ30'.
2
Пресметни sin\frac\pi 24.cos\frac5\pi 24.
3
Пресметни cos112^\circ30'.cos67^\circ30'.
4
Вярно ли е представен израза sin(\alpha +\beta ).sin(\alpha -\beta )\frac12(cos2\beta -cos2\alpha ).
5
Има ли грешка в преобразуването на израза?
 • 4sin40^\circ.sin26^\circ.cos14^\circ=
 • =2cos14^\circ(cos14^\circ-cos66^\circ)=
 • =2cos^214^\circ-cos80^\circ-cos52^\circ=
 • =1+cos28^\circ-cos80^\circ-cos52^\circ
6
Представи във вид на сума израза:
 • 2cos\alpha .cos2\alpha .cos3\alpha
7
Представи във вид на сума израза:
 • sin2\alpha .sin4\alpha.sin6\alpha
8
Подреди в правилна последователност преобразуването на израза, като най-долу поставиш крайния резултат.
 • sin3\alpha .cos4\alpha +0,5.sin\alpha
9
Опрости израза:
 • cos4\alpha .cos5\alpha-0,5.cos\alpha
10
Вярно ли е доказано тъждеството?
 • \frac12sin10^\circ-2sin70^\circ=1
11
Преобразувай израза:
 • sin3\alpha
12
Преобразувай израза:
 • cos3\alpha.
13
Изразът sin^4\alpha е представен като сбор на тригонометрични функции от първа степен. Подреди правилно, като най-горе поставиш първото преобразувание, а най-долу – крайния резултат.
14
Изчисли cos\frac\alpha +\beta 2.cos\frac\alpha-\beta 2, ако cos\alpha =\frac23,sin\beta =-0,8;\beta \in (180^\circ;270^\circ).
15
Изчисли sin\frac\alpha +\beta 2.sin\frac\alpha-\beta 2, ако sin\alpha =-\frac35,cos\beta =0,4и крайните рамене на двата ъгъла лежат в един и същи квадрант.
 • Запиши резултата като десетична дроб, без интервали между символите.

Описание на теста

Поредния тест към видео урока по математика за 11. клас, в което ще затвърдиш формулите за представяне на произведение като сбор и разлика. Ще си припомниш тригонометричните тъждества, ще рашеваш по-сложни и важни задачи и ще получиш отлинчин оценки в Уча.се и в училище, в час по математика. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се