logo

Тест: Геометрична вероятност върху правата като отношение на дължини на интервали. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Опити с безброй много елементарни изходи, които могaт да бъдат разгледани като геометрични обекти (точки, отсечки и лица на фигури), налагат използването на:
2
Геометрична вероятност върху права се определя като отношение на дължините на интервала, в който попада точката с исканото свойство, към дължината на целия интервал.
3
Посочи условията за използване на геометричната вероятност.
4
От затворения интервал [1; 8] случайно е избрана точка. Намери вероятността тя да принадлежи на затворения интервал [3; 5].
5
Точката A е от затворения интервал [5; 11]. Намери вероятността тя да принадлежи и на интервала [6,2; 10,4].
6
От затворения интервал [-4; 3] случайно е избрана точка. Намери вероятността тя да принадлежи на затворения интервал [-1; 1].
7
От затворения интервал [-1; 0] случайно е избрана точка. Намери вероятността тя да принадлежи на затворения интервал [-\frac13; -\frac14].
8
От затворения интервал [-3; -1] случайно е избрана точка. Намери вероятността тя да принадлежи на затворения интервал [-2,3; -1,5].
9
Пресметни вероятността произволно избрано число от затворения интервал [3; 11] да е 3\leq x\leq 7.
10
Намери вероятността произволно избрано число от затворения интервал [5; 13] да НЕ е по-голямо от 8.
11
Намери вероятността произволно избрано число от затворения интервал [-5; 3] да НЕ е по-малко от -2.
12
Намери вероятността произволно избрано число, което е решение на неравенството x^2-3x-10\leq 0, да е решение и на неравенството x^2-3x\leq 0.
13
Намери вероятността произволно избрано число, което е решение на неравенството 5x^2-2x-3\leq 0, да е решение и на неравенството x^2-\frac14\leq 0.
14
Намери вероятността произволно избрано число, което е решение на неравенството 6+5x-x^2\geq 0, да е решение и на неравенството \left | 2x-5 \right |\leq 3.
15
Намери вероятността произволно избрано число, което е решение на неравенството \left | x+3 \right |\leq 5, да е решение и на неравенството \left | 2x+1 \right |\leq 3.

Описание на теста

Реши този тест по математика за 11. клас, в който задачите ще ти помогнат да осмислиш понятието геометрична вероятност върху права като отношение на дължини на интервали. Какви са условията, при които се използва? Знаеш ли, че множеството от елементарни изходи е неизброимо и всички те са равно възможни? С този тест ще си припомниш знанията за решаване на модулни неравенства и квадратни неравенства. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се