logo

Тест: Тригонометрични формули за представяне на сбор или разлика като произведение. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е преобразуван изразът?
 • \frac12+cos\alpha =cos60^\circ+cos\alpha =2cos\frac60^\circ+\alpha 2.cos\frac60^\circ -\alpha2
2
Изразът sin\alpha -\frac\sqrt22 може да се замести с израза:
3
Вярно ли е, че sin\alpha +\frac\sqrt32=sin\alpha +sin60^\circ?
4
Вярно ли е преобразуването на израза?
 • \sqrt2-2cos\alpha =2\left ( \frac\sqrt22 -cos\alpha \right )=2\left ( cos45^\circ-cos\alpha \right )=-4sin\frac45^\circ+\alpha 2sin\frac45^\circ-\alpha 2
5
Вярно ли е, че 1-2cos\alpha =-4sin\frac60^\circ+\alpha 2sin\frac60^\circ-\alpha 2?
6
Приведи във вид на произведение.
 • 1-cos2\alpha
7
Представи във вид на произведение.
 • sin\alpha -1
8
Изразът 2cos2\alpha -1, представен във вид на произведение, е равен на:
9
Опрости израза:
 • \sqrt2+2sin2\alpha
10
Подреди доказателството на тъждеството.
 • cos\alpha -sin\alpha =\sqrt2sin\left ( \frac\pi 4 -\alpha \right )
11
Преобразувай във вид на произведение израза:
 • \sqrt3+tg\alpha
12
Преобразувай израза:
 •  \fracsin\alpha +sin\beta sin\alpha -sin\beta .tg\frac\alpha -\beta 2
13
Намери стойността на израза:
 • cos(500^\circ+\alpha )+cos(400^\circ-\alpha )
14
Подреди доказателството на тъждеството, като най-горе поставиш първото преобразувание.
 • sin2\alpha -2sin\alpha =-4sin\alpha .sin^2\frac\alpha 2
15
Пресметни  \fraccos48^\circ+sin32^\circsin48^\circ-cos32^\circ.
 • Запиши отговора без интервали и без означение за градуси, а тригонометричните функции запиши съответно: синус – sin, косинус – cos, тангенс – tg, котангенс – cotg. Например: -sin65^\circ  са записва -sin65.

Описание на теста

Продължаваш с поредната порция тригонометрични формули в онлайн теста към видео урока по математика за 11. клас "Тригонометрични формули за представяне на сбор или разлика като произведение. Важни задачи" и усвояване на знания за прилагането им в решаване на различни задачи, които ще ти помогнат да получаваш шестици в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се