logo

Тест: Тангенс и котангенс от сбор и от разлика на два ъгъла. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че tg(45^\circ-\alpha )=cotg(45^\circ+\alpha )?
2
Довърши доказателството:
  • tg(135^\circ+\alpha )=\fractg135^\circ+tg\alpha 1-tg135^\circ.tg\alpha =\frac(-1)+tg\alpha 1-(-1).tg\alpha =\fractg\alpha -11+tg\alpha =\frac\frac1cotg\alpha -11+\frac1cotg\alpha =\frac1-cotg\alpha cotg\alpha+1 =
3
Преобразувай израза:
  • \fraccotg60^\circ.cotg\alpha +1cotg60^\circ-cotg\alpha
4
Изразът \fraccotg2\alpha .cotg3\alpha -1cotg2\alpha +cotg3\alpha е тъждествено равен на:
5
Вярно ли е, че \fractg2\alpha +\frac\sqrt331-tg2\alpha .\frac\sqrt33=tg(2\alpha +30^\circ)?
6
Изчисли cotg(\alpha +45^\circ), ако sin\alpha =0,5;\alpha \in \left ( \frac\pi 2;\pi \right ).
7
Намери стойността на tg(\alpha +\beta ), ако tg\alpha =2,cotg\beta =-\frac13,\alpha\in \left ( \pi ;\frac3\pi 2 \right ),\beta \in \left ( \frac\pi 2;\pi \right ).
8
Изчисли tg(\alpha -\beta ), ако tg\alpha =\frac34,cos\beta =\frac1213,\alpha\in \left ( \pi ;\frac3\pi 2 \right ),\beta \in \left ( \frac3\pi 2;2\pi \right ).
9
Пресметни стойността на tg(165^\circ+\alpha ), ако cotg\alpha =2-\sqrt3,\alpha\in \left ( \pi ;\frac3\pi 2 \right ).
10
Намери стойността на cotg\alpha, ако tg(120^\circ+\alpha )=2.
11
Изразът cotg\alpha +cotg\beta +tg(\alpha +\beta ) е тъждествено равен на:
12
Вярно ли е тъждеството?
  • \fractg^2\alpha -tg^2\beta 1-tg^2\alpha .tg^2\beta=tg(\alpha +\beta ).tg(\alpha -\beta )
13
Пресметни израза:
  •  tg20^\circ+tg25^\circ+tg20^\circ.tg25^\circ
14
Дадени са острите ъгли \alpha и \beta. Ако cotg\alpha =\frac34,cotg\beta =\frac17, намери \alpha +\beta.
15
Ъглите \alpha ,\beta ,\gamma са остри и tg\alpha =\frac12,tg\beta =\frac15,tg\gamma =\frac18. Да се намери сборът от трите ъгъла.

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 11. клас "Тангенс и котангенс от сбор и от разлика на два ъгъла. Важни задачи" ще продължиш да затвърждаваш знанията си за прилагане на формулите за тангенс и котангенс от сбор и разлика на два ъгъла. Ще опростяваш израза и ще доказваш тъждества с лекота, а това ще ти донесе много шестици по математика.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се