logo

Тест: Начален преговор. Алгебра. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от числовите редици е растяща аритметична прогресия?
2
Коя от числовите редици НЕ е геометрична прогресия?
3
Ако a1, a2, a3, a4,a5,a6, . . . . е геометрична прогресия, кое от търденията е вярно?
4
Вярно ли е, че за аритметичната прогресия 5, 2,-1,-4, ...  a7=-13?
5
За една аритметична прогресия са дадени a1=11; d=\frac-34; an=-13. Намери n.
6
Намери a1 на геометричната прогресия, ако a8=384 и q=2.
7
Дадена е геометрична прогресия 1,-3,9,-27, ... . Намери a7.
8
За аритметична прогресия a1=3 и a3=13. Намери a5 и S5.
9
Дадена е крайна геометрична прогресия 2, х, . . . ,у, 48. Намери една четвърт от произведението х.у.
10
Дадена е крайна аритметична прогресия x,4, . . . ,18+2x, 24. Намери a3.
11
За геометрична прогресия a6=192 и a3=24. Намери a1 и S6.
12
Между числата 17 и 544 вмести четири числа, които заедно с дадените да образуват геометрична прогресия.
13
Намери стойност на x, за която числата, взети в този ред,  x+1, 4, x^2+1 образуват растяща аритметична прогресия.
14
Сборът от втория и четвъртия член на аритметична прогресия е равен на 16, а произведението от първия и петия е равно на 28. Намери първия член и разликата на тази прогресия.
15
Намери първия член, частното и броя на членовете на геометрична прогресия, за която сборът от първите три члена е 14, сборът a4+a5+a6=112 и Sn=510.

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 11. клас ще можеш да преговориш най-важното за аритметична и геометрична прогресия. Ще си припомниш свойствата на аритметичната прогресия, формулата за намиране на общия ѝ член, разликата за прогресията и формулата за намиране на сумата от първите n члена на тази прогресия. Ще решиш и задачи, които ще припомнят свойствата на геометричната прогресия, формулата за намиране на общия и член, частното на прогресията и формула за намиране на общия член. Направи теста, той ще ти помогне да станеш добър матеметик Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се