logo

Тест: Тригонометрични формули за удвоен ъгъл

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изрази sin24^\circ чрез sin12^\circ и cos12^\circ.
2
Изрази cos62^\circ чрез sin31^\circ,cos31^\circ.
3
Вярно ли е тъждеството?
  • tg56^\circ=\frac2tg28^\circ1-tg^228^\circ
4
Изрази cotg86^\circ чрез cotg43^\circ.
5
Намери cos2\alpha =?
6
Изрази и свържи дадените трионометрични функции.
7
Опрости израза 2sin15^\circcos15^\circ.
8
Преобразувай израза cos^222^\circ30'-sin^222^\circ30'.
9
Преобразувай израза 2sin40^\circsin50^\circ.
10
Намери cos\frac\alpha 4sin\frac\alpha 4.
11
Преобразувай израза:
  •  \frac(cos\alpha +sin\alpha )^2sin2\alpha +1
12
Изчисли стойността на sin2\alpha, ако cos\alpha =\frac2029,\alpha \in (0^\circ;90^\circ).
13
Намери стойността на tg2\alpha, ако cotg\alpha =-2,\alpha \in (90^\circ;180^\circ).
14
Изчисли \fracsin2\alpha 2cos\alpha , ако cos\alpha =-\frac725,\alpha \in (90^\circ;180^\circ).
15
Намери числената стойност на израза:
  •  16sin10^\circ.sin30^\circ.sin50^\circ.sin70^\circ.sin90^\circ

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по матекатика за 11. клас "Тригонометрични формули за удвоен ъгъл" ще затвърдиш формулите за синус, косинус, тангенс и котангенс за удвоен ъгъл, ще ги прилагаш при намиране на различни ъгли, ще намираш стойности на три от тригонометричните функции при дадена една, ще изчисляваш интересни тригонометрични изрази. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се