logo

Тест: Изравняване на химични уравнения. Упражнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Уравнението Ca+Cl2--> CaCl2 е изравнено.
2
Уравнение се изравнява чрез поставяне на:
3
Уравнението 2C+O2--> 2CO е изравнено, защото:
4
Записът 2CO показва:
5
Въглищата съдържат въглерод.
6
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • молекулите, атомите, вид, размер, номер, различен, равен
7
Посочи реда с верния запис на изравнено уравнение.
8
Използвай част от дадените цифри и изравни уравнението за реакцията горене на въглероден оксид.
  • 1, 2, 3, 4, 5
9
За изравняване на уравнението Na+O2--> Na2O е нужно да се постави:
10
Използвай част от дадените цифри и допиши нужните коефициенти, за да изравниш уравнението.
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6
11
Серен диоксид реагира с простото вещество кислород и се получава серен триоксид. Посочи реда на вярно записаното  изравнено уравнение.
12
Във високите слоеве на атмосферата по време на гръмотевични бури простото вещество азот взаимодейства с простото вещество кислород. Получава се азотен (ІІ) оксид по уравнението:
13
Червен фосфор гори в излишък от кислород. Получава се висшият оксид на фосфора, в който елементът е от 5-та валентност. Изравни уравнението за реакцията.
14
Литият е метал от І А група на Периодичната таблица. Съединението литиев хлорид се използва като лекарство в психиатрията.
  • Допиши и изравни уравнението за получаване на LiCl от простите вещества литий и хлор.
15
Металът алуминий е много често използван в техниката заради ценните му качества. Алуминият е много силно реактивоспособен по отношение на кислорода. Оставен на въздуха, алуминият веднага се покрива с плътна корица от диалуминиев триоксид.
  • Довърши записа на изравненото химично уравнение.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас, с който ще провериш до каква степен усвои и усъвършенства уменията си да изравняваш химични уравнения. С интересни и разнообразни задачи ще превърнеш трудното за някои изравняване на уравнения в детска игра. Пожелаваме ти успех и много шестици!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се