logo

Тест: Подготовка за входно ниво. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи НЕВЯРНОТО твърдение за въглерода.
2
Посочи сложното вещество.
3
Реакцията сяра + кислород --> серен диоксид е химично разлагане.
4
Когато от едно изходно вещество се получават два или повече продукта, реакцията е химично:
5
Със схемата желязо + солна киселина --> железен дихлорид + водород е записана реакция на химично заместване.
6
Посочи вярното твърдение за реакцията химично разлагане.
7
Желязото измества водорода от химичното съединение солна киселина. Тогава взаимодействието на желязо и солна киселина е химично:
8
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • водород, кислород, въглерод, разлагане, съединяване, заместване
9
Свържи верните общи схеми с видовете реакции, които им съответстват.
10
Свържи реакциите с верните им схеми.
11
Дадени са веществата въглерод, кислород и въглероден диоксид.
  • Използвай кирилица и малки букви и запиши името на сложното вещество.
12
Посочи верните твърдения.
13
Моделът е на реакция на химично:
14
Атомният (поредният) номер на химичния елемент азот е 7. Напиши с арабски цифри броя електрони в електронната обвивка на азотните атоми.
15
Определи вида на веществата спрямо състава им, като срещу всяко напишеш "просто" или "сложно".
  • Пиши на кирилица.

Описание на теста

Втора част на онлайн теста по химия за 7. клас за подготовка на входно ниво, с който ще преговориш видовете химични реакции – съединяване, разлагане и заместване. Можеш ли по схема да определиш вида на реакцията? Или обратното – от вида на реакцията да съставиш схема? Можеш ли да решиш обобщена задача върху началните знания по химия в 7. клас? Ако си задаваш тези или подобни въпроси, то отговорът е при нас – реши теста и ще си подготвен за отлично представяне на входното ниво в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се