logo

Тест: Масова част

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разтвор се нарича еднородна смес от разтворено вещество и разтворител.
2
Ако в 2 kg вода се разтворят 10 g сол, то:
3
Масата на разтвора е равна на сумата от масата на разтвореното вещество и масата на разтворителя.
4
Формулата за пресмятане на масова част на разтвор, изразена в %, е:
5
Посочи реда, в който количеството на разтвореното вещество А в разтвора е изразено чрез масова част.
6
Във воден разтвор на захар молекулите на захарта са равномерно разпределени между молекулите на водата.
7
Ако А е разтвореното вещество, а B е разтворителят в един разтвор, то:
8
Госпожа Николова иска да приготви 1 kg воден разтвор на риванол с масова част 0,1%. За това са ѝ необходими:
9
За изработване на сплав бронз са използвани 900 g мед и 100 g калай.
  • Използвай част от дадените цифри и попълни празните места в изчислението за масовата част на калая в бронза.
  • 10, 900, 1000, 100
 
10
На контролното Петър има следната задача: "Изчислете масовата част на медта в бронз, получен от 900 g Cu и 100 g Sn."
  • Помогни на Петър, като използваш част от дадените символи и цифри и попълниш празните места в решението:
  • m(Cu), Cu, m, 900, 100, 1000, 90, 10
11
Ако разтвориш 1 g риванол в 999 g вода, разтворът е с масова част:
12
Ако А е разтвореното вещество, а B е разтворителят, посочи формулите, с които НЕ може да се изчисли масовата част на разтвора.
13
Изчисли масовата част на разтвор на NaCl в %, ако в 2000 g разтвор се съдържат 10 g сол.
  • В празните полета попълвай само цифри.
14
За компреси при изгаряне се използва 3% воден разтвор на сода за хляб NaHCO3. Запиши колко вода и колко сода за хляб са необходими за приготвяне на 2 kg от този разтвор.
15
Сплавта тинол, с която се запояват електронните елементи на платките на компютрите, съдържа 42% Sn и 58%Pb. По колко g калай и олово трябва да смесиш, за да получиш 200 g тинол?

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас, чрез който ще провериш уменията си да пресмяташ масова част на разтворено вещество в разтвор и на метали в сплав. В теста, освен използването на основните формули за изчисляване на масова част, ще тестваш и уменията си по дадена масова част да изчисляваш необходимите съставки, за да се приготви даден разтвор или сплав. Чрез теста ще успееш да се подготвиш отлично за предстоящото контролно върху химични изчисления. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се