new-logo

Тест: Масова част

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разтвор се нарича еднородна смес от разтворено вещество и разтворител.
2
Ако в 2 kg вода се сложат 10 g сол, то:
3
Масата на разтвора е равна на масата на разтвореното вещество, събрана с масата на разтворителя.
4
Формулата за пресмятане на масова част на разтвор, изразена в %, е:
5
В кой ред количеството на разтвореното вещество А в разтвора е изразено чрез масова част?
6
При разтваряне на захар във вода молекулите на захарта са равномерно разпределени между молекулите на водата.
7
Ако А е разтвореното вещество, а B е разтворителят в един разтвор, то:
8
Госпожа Николова иска да приготви 1 kg воден разтвор на риванол с масова част 0,1%. За това са ѝ необходими:
9
За изработване на сплав бронз са използвани 900 g мед и 100 g калай. Използвай част от дадените цифри и попълни празните места в изчисляване на масовата част на калая в бронза.
  • 100, 10, 200, 900, 1000, 20
 
10
На контролното Петър има следната задача: "Изчислете масовата част на медта в бронз, получен от 900 g Cu и 100 g Sn."
  • Помогни на Петър, като използваш част от дадените символи и цифри и попълниш празните места в решението:
  • m(Cu), Cu, m, 900, 100, 1000, 90, 10
11
Ако разтвориш 1 g риванол в 999 g вода, разтворът е с масова част:
12
Ако А е разтвореното вещество, а B е разтворителят, посочи формулите, с които НЕ може да се изчисли масовата част на разтвора.
13
Изчисли масовата част на разтвор на NaCl в %, ако в 2000 g разтвор се съдържат 10 g сол.
14
За компреси при изгаряне се използва 3% воден разтвор на сода за хляб NaHCO3. Запиши колко вода и колко сода за хляб ще са необходими за приготвяне на 2 kg от този разтвор.
15
Сплавта тинол, с която се запояват електронните елементи на платките на компютрите, съдържа 42% Sn и 58% Pb. По колко g калай и олово трябва да смесиш, за да получиш 200 g тинол?

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас, чрез който ще провериш уменията си да пресмяташ масова част на разтворено вещество в разтвор и на метали в сплав. В теста освен използването на основните формули за изчисляване на масова част ще тестваш и уменията си по дадена масова част да изчисляваш необходимите съставки, за да се приготви даден разтвор или сплав. Чрез теста ще успееш да се подготвиш отлично за предстоящото контролно върху химични изчисления. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (32)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се