new-logo

Тест: Масова част

Тест

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Масова част", чрез който ще провериш уменията си да пресмяташ масова част на разтворено вещество в разтвор и на метали в сплав. В теста освен използването на основните формули за изчисляване на масова част ще тестваш и уменията си по дадена масова част да изчисляваш необходимите съставки, за да се приготви даден разтвор или сплав. Чрез теста ще успееш да се подготвиш отлично за предстоящото контролно върху химични изчисления. Успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разтвор се нарича еднородна смес от разтворено вещество и разтворител.
2
Ако в 2 kg вода се сложат 10 g сол, то:
3
Масата на разтвора е равна на масата на разтвореното вещество, събрана с масата на разтворителя.
4
Формулата за пресмятане на масова част на разтвор, изразена в %, е:
5
В кой ред количеството на разтвореното вещество А в разтвора е изразено чрез масова част?
6
При разтваряне на захар във вода молекулите на захарта са равномерно разпределени между молекулите на водата.
7
Ако А е разтвореното вещество, а B разтворителя в един разтвор, то:
8
Госпожа Николова иска да приготви 1 kg воден разтвор на риванол с масова част 0,1%. За това са и необходими:
9
За изработване на сплав бронз са използвани 900 g мед и 100 g калай. Използвайте част от дадените цифри и попълнете празните места в изчисляване на масовата част на калая в бронза.
  • 100, 10, 200, 900, 1000, 20
   
10
На контролното Петър има следната задача: "Изчислете масовата част на медта в бронз, получен от 900 g Cu и 100 g Sn."
  • Помогнете на Петър, като използвате част от дадените символи и цифри и попълнитепразните места в решението
  • m(Cu), Cu, m, 900, 100, 1000, 90, 10
11
Ако разтворите 1 g риванол в 999 g вода разтворът е с масова част:
12
Ако А е разтвореното вещество, а B е разтворителя посочете формулите, с които НЕ може да се изчисли масовата част на разтвора.
13
Изчислете масовата част на разтвор на NaCl , ако в 2 kg разтвор се съдържат 10 g сол.
14
За компреси при изгаряне си използва 3% воден разтвор на сода за хляб NaHCO3. Запишете колко вода и колко сода за хляб ще са ви необходими за приготвяне на 2 kg от този разтвор.
15
Сплавта тинол, с която се запояват електронните елементи на платките на компютрите съдържа 42% Sn и 58% Pb. По колко g калай и олово трябва да смесите, за да получите 200 g тинол?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
feedback
feedback