new-logo

Тест: Градивни частици на веществата. Атоми. Химичен елемент

Тест

С онлайн теста по химия за 7. клас "Градивни частици на веществата. Атоми. Химичен елемент"  ще провериш знанията си за основните градивни частици на веществата - атомите и изгражданите от тях химични елементи. Ще разбереш дали си научил, че атомите са електронеутрални частици, че се състоят от ядро и електронна обвивка. А дали си научил и че ядрото се състои от положително натоварени протони и неутрални неутрони, а в електронната обвивка се движат отрицателно заредени електрони? Желаеш да си със знания за отличен, да "блеснеш" пред приятелите си - направеи теста и ние ти гарантираме това!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Атомът е основната градивна частица на веществата.
2
Атомите са частици:
3
Протоните са положително натоварени частици с относителна маса 1.
4
Атомът е електронеутрална частица.
5
Атомите НЕ съдържат:
6
Атомът е електронеутрална частица, защото броят на протоните е:
7
Протоните са съставна част на ядрото и нямат електрически заряд. Означават се с n^0.
8
Посочете грешното твърдение за протоните:
9
Изберете подходящи думи от дадените и попълнете празните места в текста.
  • положително, отрицателно, ядрото,  електронната обвивка, голяма, малка
10
Изберете от дадените думи и попълнете празните места в текста.
  •  имат, нямат, 1, 2, 3, равен, по-малък
11
Атомите НЕ могат да съществуват самостоятелно дълго време.
12
Посочете вярното твърдение. Химичен елемент е група от:
13
Атомите са еднакви, когато имат равен брой:
14
Свържете правилните по смисъл твърдения.
15
Атомът носи името си от гръцката дума „атомос“, която в превод означава „делим“. Терминът е въведен в науката от древноримския учен Демокрит.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (432)
feedback
feedback