logo

Тест: Видове химични реакции. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Според броя на изходните вещества и продуктите химичните реакции са:
2
Химичните реакции протичат с различна скорост.
3
Взаимодействието на метала цинк с разтвор на солна киселина е лабораторен метод за получване на:
4
Образуването на скални образувания (сталактити, сталагмити и др.)  е:
5
Свържи реакциите с вида им според броя на изходните вещества и продуктите.
6
Химично заместване е реакция, при която едно от изходните вещества...
7
На схемата е показан модел на химична реакция. Класифицирай веществата като изходни вещества и продукти.
8
Показаната схема е реакция на:
9
Избери и посочи схемите на реакциите химично заместване.
10
Свържи буквените схеми със съответния вид реакции.
11
Посочи ГРЕШНОТО твърдение за процеса на изсъхване на пресен хоросан.
12
Посочи реакциите, които съответстват на модела на реакцията от схемата.
13
Анализирай реакцията от схемата и състави буквен модел за реакцията.
  • Упътване: Простите вещества означи с една буква, а химичните съединения с две букви. Използвай първите букви на кирилица. Пиши с главни букви, не оставяй интервали и вместо стрелка в модела, постави знак =.
14
Подреди реакциите по нарастване на скоростта им.
15
На снимката е показано горене на газ водород в среда от кислород. По реакцията се получава вода. Горенето е съпроводено с гръм и отделяне на топлина.
  • Използвай по една от алтернативните думи и попълни празните места в текста.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас върху втората част на урока за видове химични реакции. В теста с интересни и забавни въпроси ще провериш знанията си върху третия вид реакции според броя на изходните вещества и продуктите - химично заместване. Ще преговориш и видовете химични реакции според скоростта, с която протичат. Реши теста, забавлявай се и се подготви отлично и по тази тема! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се