new-logo

Тест: Важни свойства на алкалните елементи. Обобщение

Тест

Онлайн тест по химия за 7. клас на тема "Важни свойства на алкалните елементи. Обобщение", чрез който ще провериш знанията си за най-важните химични свойства на алкалните метали, техните основни оксиди и основни хидроксиди. С помощта на въпросите ще тестваш дали си усвоил основните схеми за химични свойства на метали, основни оксиди и основи и можеш ли да ги прилагаш за посочен елемент. Не са пропуснати знанията и за алкалните хидриди, техния строеж и свойства. След теста ще се чувстваш уверен, че знаеш и можеш да пишеш с уравнения свойствата на който и да е алкален метал и неговите съединения, както и това, че ще си най-добрият в класа в тази материя.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изберете думи от предложените и попълнете празните места в текста.
  • неметали, метали, основни, киселинни, неутрални, хидроксиди, хидриди
2
Взаимодействието на метал с кислород най-често дава съединение, наречено:
3
Оксидите на алкалните метали са основни оксиди. Когато взаимодействат с вода те образуват основни хидроксиди.
4
Основите реагират с киселини. Продукти на неутрализацията са:
5
Съединенията NaCl, KCl и K2CO3  са соли.
6
Свържете съответните части, чрез което ще получите схеми за химичните свойства на алкалните метали (М):
7
Подберете символи и формули от дадените и попълнете празните места в уравненията:
  •  Cl2, Cl, HCl, H, H2, LiOH, Li(OH)2, LiH
8
Посочете грешното твърдение. Основните оксиди взаимодействат с:
9
Във воден разтвор основите се разпадат (дисоциират) на метални положителни йони и хидроксидни отрицателни йони.
10
Използвайте част от формулите за да попълните празните места в изравнените уравнения.
  • KOH, K2O, K, H2, H2O, C, CO, CO2, CO3
11
Изберете част от дадените думи и формули и попълнете празните места в текста.
  • водата, водорода, MH, M2H, MH2, първа, втора, трета
12
При взаимодействие на алкален хидрид с вода се получава:
13
Калиевият хлорид се използва като заместител на готварската сол за хора, страдащи от сърдечни заболявания и високо кръвно налягане. Изберете взаимодействието, по което НЕ може да се получи калиев хлорид.
14
Петър има домашно по химия:
  • Дадени са веществата литиев хлорид, дилитиев оксид, литий и литиева основа. Съставете преход, показващ връзка между дадените вещества.
  • Петър предлага следния преход: Li--> Li2O--> LiOH--> LiCl
  • Вярно ли е предложението на Петър?
15
Госпожа Николова приготвя разтвори на солна киселина и натриева основа в две еднакви бехерови чаши. Викат я спешно извън лабораторията и тя не успява да надпише чашите. Когато се връща заварва Петър до разтворите. Николова знае, че Петър много обича химията и затова му поръчва да провери в коя чаша какъв разтвор има. Петър взема ролка с универсален индикатор, потапя парченца от лентата в двата разтвора и дава верен отговор.
  • Запишете с една дума какъв е бил цветът на универсалния индикатор, по който Петър е открил основата. Използвайте кирилица и малки букви.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (15)
feedback
feedback