logo

Тест: Важни свойства на алкалните елементи. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Алкалните метали Li, Na, K,Rb,Cs образуват:
2
От взаимодействието на литий с кислород се получава:
3
Оксидите на алкалните метали са основни оксиди. Когато взаимодействат с вода, те образуват основни хидроксиди.
4
Избери правилните продукти на реакцията KOH+HCl-->.
5
Съединенията NaCl и KCl са соли.
6
Посочи верните схеми за свойства на алкалните метали.
7
Подбери част от дадените формули и попълни празните места в уравненията:
  •  Cl2, HCl, LiOH, Li(OH)2
8
Основният оксид K2O НЕ може да реагира с:
9
Във водна среда основите се дисоциират на:
10
Използвай част от формулите, за да попълниш празните места в изравнените уравнения.
  • KOH, K2O, K, H2O, OH
11
Избери част от дадените думи и формули и попълни празните места в текста.
  • вода, кислород, водород, LiH2, LiH, HLi
12
При взаимодействие на литиев хидрид с вода се получава:
13
Напиши химично уравнение, в което от K се получава KCl.
  • Пиши на латиница, внимавай с използването на главни и малки букви, използвай арабски цифри, не употребявай интервали и вместо стрелка сложи знака "=".
14
Допиши прехода, който показва връзката: метал --> основен оксид --> основа --> сол. Използвай литий и съединенията му.
  • Пиши на латиница и използвай арабски цифри.
 
15
Запиши с химична формула само крайния продукт от взаимодействието на дикалиев оксид и въглероден диоксид.
  • Използвай латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас, чрез който ще провериш знанията си за най-важните химични свойства на алкалните метали, техните основни оксиди и основни хидроксиди. С помощта на въпросите ще тестваш дали усвои основните схеми за химични свойства на метали, основни оксиди и основи и можеш ли да ги прилагаш за посочен елемент. Не са пропуснати знанията и за алкалните хидриди, техния строеж и свойства. След теста ще се чувстваш уверено, че знаеш и можеш да пишеш с уравнения, свойствата на който и да е алкален метал и неговите съединения, както и това, че ще си най-добрият в класа в тази материя!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (50)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се