logo

Тест: Сравнително разглеждане на простите вещества на алкалните и халогенни елементи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи елемента, който не е алкален метал.
2
Посочи реда, в който има само халогенни елемeнти.
3
Елементите от I A (1) група са метали, а от VII A (17) група са неметали.
4
Посочи ГРЕШНОТО твърдение за алкалните метали.
5
Алкалните метали и халогените имат еднакви физични и химични свойства.
6
При стайна температура (25^\circ C) алкалните метали са:
7
Посочи веществата, които имат метален блясък.
8
Свържи по двойки веществата и техните свойства.
9
Алкалните метали НЕ реагират с:
10
Халогените реагират с:
11
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • хидрид, оксид, основа, сол, неметал, метал, киселина, основа
12
Свържи по двойки свойствата и продуктите на реакциите.
13
Попълни празните места в уравненията.
  • Използвай арабски цифри и латиница.
14
Запиши с изравнено химично уравнение получаването на бромоводород.
  • Използвай само латиница и не оставяй интервали. Вместо стрелка в уравнението използвай знака "=".
15
Хлорът е по-силно активен неметал от брома и може да го измести от негови соли. Получава се нова сол и се отделя простото вещество бром.
  • Попълни празните места в уравнението на такава реакция.
  • Използвай латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас, с който ще провериш можеш ли да правиш сравнение между физичните свойства на алкалните метали и простите вещества на халогенните елементи. А умееш ли да изразяваш с уравнения химичните свойства на металите и неметалите? Еднакви или различни свойства имат металите от 1A група и неметалите от 7A група? Направи теста, обобщи знанията си и се подготви за перфектен резултат при изпитване в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се