new-logo

Тест: Алкална група. Прости вещества. Физични свойства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В състава на І А група участват алкалните метали:
2
Всички алкални елементи проявяват еднаква валентност в съединенията си - постоянна първа валентност.
3
Посочи грешното твърдение.
  • Алкалните елементи:
4
Литий, натрий и калий реагират с вода.
5
Посочи верните твърдения.
6
Химичните елементи от І А група:
7
Свържи формулите на съединенията на алкалните метали с техните наименования.
8
Когато калий взаимодейства с вода, отделящият се водород се самозапалва. Това не се случва с водорода, който се отделя при взаимодействието на литий с вода.
  • На базата на тези опити правиш извод, че литият е по-силно реактивоспособен от калия.
9
В І А група с повишаване на атомния номер (надолу в групата) температурата на топене на металите:
10
Свържи съответните части, за да получиш верни уравнения.
11
Свържи металите с цвета, в който багрят пламъка на спиртна лампа.
12
При химични реакции алкалните метали M:
13
По подобие на натрия, литий и калий също реагират с вода.
  • Използвай латиница и допълни липсващите формули в уравненията.
14
Калият реагира със солна киселина по-бурно от натрия. Реакцията се записва с уравнението:
15
Свържи частите на уравненията, с които са изразени свойства на алкални метали.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас, чрез който ще провериш знаеш ли кои елементи участват в ІА група, как се нарича тази група, какви са простите вещества, каква е тяхната реактивоспособност и как се променят най-важните физични и химични свойства в групата. С интересни въпроси ще установиш умееш ли да пишеш уравнения, с които да изразяваш свойствата на литий, калий, рубидий и цезий. Умееш ли да установяваш какъв метал се съдържа в дадено съединение по цвета на пламъка на спиртна лампа? Ако не си сигурен в отговора, си на правилното място - след този тест ти гарантираме отлично представяне на изпитване в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (91)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се