new-logo

Тест: Алкална група - прости вещества на алкалните елементи

Тест

Онлайн тест по химия за 7. клас на тема "Алкална група. Прости вещества на алкалните елементи", чрез който ще провериш знаеш ли кои елементи участват в ІА група, как се нарича тази група, какви са простите вещества, каква е тяхната реактивоспособност и как се променят най-важните физични и химични свойства в групата. С интересни въпросите ще установиш умееш ли да пишеш уравнения, с които да изразяваш свойствата на литий, калий, рубидий и цезий. Умееш ли да установяваш какъв метал се съдържа в дадено съединение по цвета на пламъка на спиртна лампа? Ако не си сигурен в отговора, си на правилното място - след този тест ти гарантираме отлично представяне на изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Използвайте част от дадените думи и изрази и попълнете празните места в текста:
  • алкалоземните, алкалните, литий, линий, калий, калций
 
2
Всички алкални елементи проявяват една и съща валентност в съединенията си - постоянна първа валентност.
3
Посочете грешното твърдение. Алкалните елементи:
4
Литий, натрий и калий реагират с вода.
5
Изберете подходящи елементи от дадените и попълнете празните места в текста.
  • литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций
6
Химичните елементи от І А група:
7
Свържете формулите на съединенията на алкалните метали с техните наименования:
8
Литият е по-силно реактивоспособен от калия, защото при взаимодействието на калий с вода, водородът се самозапалва, а при лития това не се случва.
9
В І А група с повишаване на атомния номер, температурата на топене на металите:
10
Свържете съответните части, за да получите верни уравнения:
11
Свържете металите с цвета, в който багрят пламъка на спиртна лампа:
12
При химични реакции, алкалните метали М:
13
По подобие на натрия, литий и калий също реагират с вода. Използвайте латиница и допълнете липсващите формули в уравненията:
14
Калият реагира със солна киселина по-бурно от натрия. Реакцията се записва с уравнението:
15
Свържете частите на уравненията, с които са изразени свойства на алкални метали:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (67)
feedback
feedback