logo

Тест: Вещества и свойствата им

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Според състава си веществата биват прости и сложни (химични съединения).
2
Избери реда, в който не е изобразено просто вещество.
3
Простите вещества са изградени:
4
Избери веществата с кристален строеж.
5
Съставът и строежът на веществата определят техните  физични и химични свойства.
6
Избери сложните вещества.
7
Веществата са изградени от химични елементи. Според състава си веществата биват сложни вещества и химични съединения.
8
Захарта и готварската сол имат различна температура на топене, защото имат:
9
Свържи вида на кристалния строеж със съответните вещества.
10
Веществата с кристална решетка, подобно на готварската сол имат:
11
Използвай ДА/НЕ и попълни празните места в текста.
12
Свържи верните по смисъл твърдения.
13
Атмосферният въздух е смес от около 78 обемни % азот, 21 обемни % кислород и други примеси.
  • Молекулата на газа азот е подобна на молекулата на кислорода.
  • Класифицирай веществото азот според състава и строежа.
  • Използвай кирилица и малки букви.
14
Свържи свойствата на веществата с възможния им строеж.
15
Веществото А е твърдо, с ниска температура на топене, ниска твърдост и е добре разтворимо във вода. Изградено е от елементите въглерод, водород и кислород.
  • Класифицирай веществото според състава и строежа му.
  • Използвай кирилица и малки букви.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас върху вещества и свойствата им, с който ще провериш умееш ли да класифицираш веществата според състава и строежа им. С интересни задачи ще се научиш да различаваш прости и сложни вещества и такива с кристален и аморфен строеж. Ще затвърдиш какви свойства на веществата се определят от различния им кристален строеж. Направи теста и се подготви отлично и за проверка в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се