logo

Тест: Наименования на веществата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Повечето прости вещества в природата носят имената на химичните елементи, от които са изградени. Например веществото O2 е кислород, Р е фосфор, а Na - натрий.
2
Посочи неправилната двойка молекулна формула - наименование.
3
Вярното наименование на съединениетo с формула NH3 e натриев хидрид.
4
Вярното наименование на съединението СаО е:
5
С тривиалното наименование „вода“ означаваме съединение с формула:
6
Свържи формулите на простите вещества с верните им наименования.
7
В Уикипедия попадаш на текст, в който липсват формулите на веществата. Използвай част от дадените формули и попълни празните места в текста. Използвай само латиница.
  • KI, KCl, CaCl2, CaI2, CaCl, CH4, NH3
8
Свържи формулите с верните наименования.
9
Наименованието на съединението AlCl3 е:
10
Съединение с емпиричина формула K2S се нарича дикалиев:
11
Свържи по смисъл цифрите с правилните представки, показващи броя на атомите в съединенията.
12
Съединението силициев тетрахидрид има тривиално наименование силикометан. Неговата формула е SiBr4.
13
Попълни нужните формули на празните места в текста, като използваш латиница и внимаваш с използването на малки и главни букви.
14
Напиши наименованията на веществата, като използваш кирилица и малки букви.
15
Напиши формулите на следните вещества, като използваш латиница и внимаваш с използването на главни и малки букви.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас, в който ще провериш уменията си да наименуваш простите вещества и химичните съединения от два елемента - хидриди, оксиди и соли - сулфиди, хлориди, флуориди, йодиди и бромиди. Знаеш ли как се наименуват представките за броя атоми в дадено съединение – ще провериш това с интересните и полезни въпроси в теста. Материята в теста е основна за овладяване на химичния език и ще ти е полезна през целия период на изучаване на предмета химия, както и в живота. А всеки, справил се с теста, ще е сигурен в отличните си знания при изпитване или контролно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се