new-logo

Тест: Наименования на веществата

Тест

Онлайн тест по химия за 7. клас на тема "Наименования на веществата", в който ще провериш уменията си да наименуваш простите вещества и химичните съединения от два елемента - хидриди, оксиди и соли, сулфиди, хлориди, флуориди, йодиди и бромиди. Знаеш ли как се наименуват представките за броя атоми в дадено съединение - ще провериш това с интересните и полезни въпроси в теста. Материята в теста е основна за овладяване на химичния език и ще ти е полезна през целия период на изучаване на предмета химия, както и в живота. А всеки, справил се с теста, ще е сигурен в отличните си знания при изпитване или контролно.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста.
  • прости, сложни, съставни, кислород, водород, въглероден диоксид, натрий, неон, азот
2
Свържете формулите на веществата с наименованията им.
3
Вярното наименование на съединението СаО е калиев оксид.
4
Вярното наименование на съединението СаО е:
5
С тривиалното наименование „вода“ означаваме съединение с формула:
6
Свържете формулите на простите вещества с верните им наименования.
7
В Уикипедия попадате на текст, в който липсват формулите на веществата. Използвайте част от дадените ви формули и попълнете празните места в текста.
  • KI, KCl, CaCl2, CaI2, CaCl, CH4, NH3
8
Свържете формулите с верните наименования.
9
Наименованието на съединението AlCl3 е:
10
Солите, съдържащи S, се наричат сулфити.
11
Свържете по смисъл цифрите с правилните представки, показващи броя на атомите в съединенията:
12
Силикометанът има систематично наименование силициев тетрахидрид и формула SiCl4.
13
Попълнете нужните формули на празните места в текста. Използвайте латиница.
14
Свържете наименованията на веществата с верните означения. :
15
Свържете верните по смисъл означения. :

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (198)
feedback
feedback