logo

Тест: Условия и признаци за протичане на химична реакция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При химичните реакции...
2
Всяко вещество има характерни химични свойства и участва в химични реакции с точно определени вещества.
3
Посочи веществото, което не гори.
4
Посочи условията за протичане на химична реакция.
5
Избери номера на снимката, на която НЕ е изобразен продукт на химична реакция.
6
Протичането на химичните реакции винаги е съпроводено от някаква външна промяна.
7
Посочи ГРЕШНОТО твърдение за условията, при които протичат химичните реакции.
8
Задължително условие за протичане на химична реакция е изходните вещества да са в една химична система. За изходни вещества в твърдо състояние това се осъществява чрез:
9
В кой ред не е посочен признак за протичане на химична реакция?
10
Класифицирай особеностите като условия или признаци на химична реакция.
11
Анализирай схемата. Използвай част от дадените изрази и попълни празните места в текста.
  • Ключови думи: отделяне на светлина, облъчване със светлина, пропускане на електричен ток, потъмняване на бялата утайка, разтваряне на утайката, образуване на утайка
 
12
На снимката е представен опит, в който се извършва електролиза на воден разтвор на калиев йодид KI. Попълни условието и признака за протичане на тази реакция.
  • Използвай част от дадените думи и изрази.
  • Ключови думи: топлина, светлина, електричен ток, газ, тъмносиньо оцветяване, тъмносиня утайка, синьо оцветяване, син газ
13
Разполагаш с два листа филтърна хартия. Единият намазваш обилно с воден разтвор на амоняк, а другият - с концентрирана солна киселина. Когато се доближат листовете, газовете амоняк и хлороводород взаимодействат. Образува се  амониев хлорид.
  • Използвай ДА/НЕ, за да получиш верни твърдения.
14
На снимката са показани части от експеримент.
  1. създаване на сапунена пяна, пълна с газова смес пропан-бутан
  2. запалване на пяната
  3. горене на газа пропан-бутан
  • Анализирай данните и класифицирай като условия и признаци особеностите на тази реакция.
15
На схемата са показани:
  • епруветка №1 - утайка от меден дихидроксид;
  • епруветка №2 -  към утайката от меден дихидроксид е добавен воден разтвор на глюкоза.
Анализирай данните от схемата и отговори с ДА или НЕ на въпроса протича ли химична реакция между глюкозата и медния дихидроксид.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 7. клас върху условия и признаци на химичната реакция. С интересни и полезни задачи ще преговориш най-важните условия за протичане на реакция, както и най-характерните признаци, по които се съди дали една реакция е протекла. Направи теста, за да задтвърдиш знанията и гарантираш успеха си, дори и в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се